SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods II - HP3805
Title: Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Mgr. Bára Bečvářová
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : HP0272, HP3804
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Tento předmět je otevřen absolventům předmětu Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I., kteří byly vybráni k reprezentaci Univerzity Karlovy v soutěži Vis Moot. Tým studentů v rámci tohoto předmětu bude analyzovat soutěžní zadání zveřejněné na začátku října a následně zpracuje písemná podání za žalobce a žalovaného. Po ukončení semestru se tým bude připravovat na ústní kola soutěže pomocí tréninků a účastí na tuzemských i zahraničních přípravných turnajích. Účast na předmětu bude završena reprezentací Univerzity Karlovy na finále Vis Mootu ve Vídni.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Detailní informace o soutěži Vis Moot jsou dostupné na webových stránkách https://vismoot.pace.edu/.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Reprezentace v soutěži Vis Moot

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Povinná:

1.
  
Schlechtriem, P. English Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Oxford. 1998.

2.
   
Schwenzer, I. Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG). 3rd ed. Oxford: Oxford Univesity Press, 2010.

3.
   
Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5th ed. (Student version) Oxford: Oxford University Press. 2009.

4.
   
Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2nd Edition. Cambridge University Press. 2012.

 

Doporučená:

5.
  
Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2009

6.
  
Merrills, J. International Dispute Settlement.

7.
  
Honnold, J. Uniform Law for International Sales, Kluwer.

8.
  
Huber, P., Mullis, A. The CISG. A new textbook for students and practitioners, Sellier, European Law Publishers. 2007.

9.
   
Kröll, S., L. A. Mistelis a M. del Pilar Perales Viscacillas. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). München. C.H. Beck, c2011.

10.
 
Poudret, J.F., Besson, S. Comparative Law of International Arbitration, 306, No 262.

11.
 
Lew, Julian D. M., Mistelis, Loukas A., Kröll, Stefan M. Comparative International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer. 2003

12.
 
http://www.cisg.law.pace.edu a další odkazy.

13.
  Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 
Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

14.
 
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň - Aleš Čeněk. 2008.

15.
 
Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck. 2008.

Další literatura bude doporučena v rámci kursu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html