SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Economic analysis of competition - HP3702
Title: Ekonomická analýza hospodářské soutěže
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Jiří Kindl, Ph.D.
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
Class: teorie národního hospodářství
Pre-requisite : HP0291, HP0592, HP1323
XP//In complex pre-requisite: HM0501, HM2401
Annotation -
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)
annotation:

This optional subject provides basic information about economic policy as an intentional policy of government and public institutions aimed to influence an economic reality. It emphasises elementary classification of different types of economic policy - monetary, fiscal and foreign economic policy - in the context of current economic development in the Czech Republic.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

písmená zkouška; prerekvizita: TNH II. (HP0592), Evropské právo II (HP1323) a Obchodní právo I. (HP0291),

Syllabus - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

1. Úvod do soutěžní ekonomie a soutěžního práva a jeho historický vývoj, ekonomické teorie a školy soutěžního práva
2. Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky
3. Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky
4. Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.)
5. Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží - kauza Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace - kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky - kauza Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)
6. Případová studie - domácí příprava
7. Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen)Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky 8
8. Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky. Horizovnální spojení soutěžitelů→ ekonomické a jiné obrany na prakticlých příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech
9. Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů
10. Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza MasterCard, Visa International, Visa Europe, Student Agency)
11. Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - kauza Preussen Elektra a další)

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí: 30%

Learning resources - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

Základní literatura:
• Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-424-7
• Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J. Economics for Competition Lawyers. Oxford University Press, 2011, ISBN 9780199588510

Doporučená literatura:

• Nejezchleb, K., Hajná, Z., Bejček, J. Ekonomické metody v soutěžním právu. MUNI, 2014, ISBN 978-80-210-7701-0
• Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.
• Bishop, S., Walker, M. The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement. 3.vyd., Sweet & Maxwell, 2010, ISBN 9780421931909
• Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. EU Competition Law and Economics. Oxford University Press, 2012, ISBN 9780199566563
• O’Donoghue, R., Padilla, J. The Law and Economics of Article 102 TFEU. Hart Publishing, 2013, ISBN 9781849461399
• Schwalbe, U., Zimmer, D. Law and Economics in European Merger Control. Oxford University Press, 2009, ISBN 9780199571819
• další materiály a odkazy na dokumenty in www.uohs.cz
• články v periodicích (např. časopis Antitrust) podle upozornění přednášejícího

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday09.10.2019Úvod, úvod do soutěžního práva a jeho historický vývoj, ekonomické teorie a školy soutěžního právadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Wednesday16.10.2019Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Wednesday23.10.2019Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Wednesday30.10.2019Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.) - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
Wednesday06.11.2019Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží - kauza Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace - kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky - kauzy Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Wednesday13.11.2019Případová studie - domácí přípravadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Wednesday20.11.2019Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen)Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Wednesday27.11.2019Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky. Horizontální spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D 
Wednesday04.12.2019Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů.Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
Wednesday11.12.2019Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza MasterCard, Visa Internatiolnal, Visa Europe, Student Agency) - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
Wednesday18.12.2019Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - kauza Preussen Elektra a další - přednáší externí vyučující JUDr. J. Kindl, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html