SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The law and the literature - HP3046
Title: Právo a literatura
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
XP//In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (05.03.2019)
Předmět „Právo a literatura“ má po vzoru obdobných předmětů na západoevropských právnických fakultách umožnit studentům hlouběji proniknout do filosofických, etických, sociálních či politických problémů, jež jsou s fungováním práva ve společnosti nutně spjaty. Diskuse o literárně ztvárněných reflexích „fungování“(pozitivního) práva, spjatých obvykle se složitými morálními dilematy, chce studentům nabídnout ucelenější, nikoli černobílý či jednoznačný pohled na hodnoty a zájmy, jež nacházejí odraz v právu a současně se s ním nejednou dostávají do rozporu. Pro právníka je nepochybně zajímavé, ale také důležité, aby se naučil vnímat právo jako součást širšího kontextu. Dalším společným tématem prolínajícím se celým kurzem bude literární reflexe činnosti různých právnických profesí. Studenti tak v rámci tohoto předmětu budou moci aplikovat nejen své znalosti platného práva, ale především své názory na právo (filosofii i sociologii práva), které jsou opřeny o předchozí právnické studium a četbu příslušných literárních děl.

Zkouška z předmětu je kombinovaná. Více informaci v sekci "Požadavky ke zkoušce".
Literature - Czech
Last update: Eva Kučerová (11.02.2019)
Recommended:
 • Jan Kysela, Michal Urban a kolektiv. Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (05.03.2019)

Zkouška je kombinovaná, její náplní jsou odpřednášená témata.

Součástí zkoušky a jejího hodnocení je diskuse nad úvahou k některému z uvedených témat, ev. k tématu, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu.

Svou práci (esej) studenti odevzdají nejpozději na poslední přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: Eva Kučerová (11.02.2019)

 

 1. Témata a rozpis seminářů

  1. 27. 2. 2019

   dr. Jan Kosek:  Uvedení do předmětu, stručné seznámení s jednotlivými tématy a s požadavky ke zkoušce a „nabídka“ možných (nepřednášených) témat pro esej (Dostojevskij, Dürrenmatt, Tolstoj, Lope de Vega, detektivní literatura atp.)

  2. 6. 3. 2019

   dr. Jan Kosek:  Franz Werfel:  „40 dnů“

   diskutovaná témata: modernita a genocida, problém „dohánění“ dějin (Turecko, Japonsko, Rusko, Německo), likvidace západních Arménů mladotureckým režimem na pozadí berlínského procesu  se  Soghomonem Tehlirjanem, který zastřelil za bílého dne jednoho ze strůjců genocidy Talata pašu, a přesto nebyl odsouzen  

   Četba:  Jan Kosek: „Staré hříchy vrhají dlouhé stíny“ (in: Gregárek, Matěj; Kosek, Jan: „Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie“), fakultativně Werfelův román

  3. 13. 3. 2019

   Dr. Jan Kosek:  Zmizelá Praha

   diskutovaná témata:  židovská emancipace, český a rakouský antisemitismus, jeho vliv na život a dílo autorů tzv. Pražského kruhu, jehož členy byli především pražští německy píšící spisovatelé židovského původu; rituální procesy

   Doporučená četba: Max Brod: „Pražský kruh“, ev.“ Život plný bojů“

  4. 20. 3. 2019

   mgr. Petr Agha:  Michel Houellbecq: „ Elementární částice“

   diskutovaná témata: svět internetu v sobě, kromě údajné svobody přináší  i nebezpečí smazání hranic mezi reálnou a virtuální identitou; začneme s myšlenkou, že každý, kdo se ocitá v cyberinterakci, nekomunikuje ani tak s ostatními, ale především se zrcadlovým obrazem sebe sama, právní aspekty;

   Četba: podívat se na knihu

  5. 27. 3. 2019

   mgr. Petr Agha:  Superhrdinové a právo

   diskutovaná témata: chápání práva jako příběhu, spojeného se seznámením se všeobecnými vzory lidské existence a tím, jak se lidé snaží různým jevům přisoudit formu a smysl; představa člověka jako potencionálního superhrdiny, člověka jako persony, vystavené množství etických voleb

   Četba (fakultativně): Philip K. Dick: „Blade Runner“ (nebo film); E. A. Poe:  „The dark knight“

  6. 3. 4. 2019

   doc. Jan Wintr: William Shakespeare:  „Kupec benátský“

   diskutovaná témata: právo a spravedlnost, litera a duch zákona, právo a milost, veřejnoprávní limity smluvní volnosti, spravedlivý proces, diskriminace. 

   Četba: Shakespearova hra

  7. 10. 4. 2019

   dr. Jana Ondřejková:  Vor medúzy od Théodora Géricaulta

   diskutovaná témata:  další umělecká zobrazení sporu utilitarismu a deontologie

   Doplňující četba:  Pavel Ondřejek: „Necessitatis non habet legem? 24 hodin, v nichž mizí právo; Právo v umění a umění v právu,“ Leges, 2011

    

  8. 17. 4. 2019

   dr. Jan Kosek:  Právník Franz Kafka: složitá povaha v nejednoduché době

   diskutovaná témata: různé interpretace některých autorových textů (Benjamin, Arendtová, Levi, Grözinger, Scholem atd.), kabalistická představa o stále zasedajícím soudu, život jako život před soudem

   Doporučená četba:  Franz Kafka: „ Zámek“, „Proces“, z povídek např.“ Doupě“ nebo „V kárném táboře“

  9. 24. 4. 2019

   Dr. Jan Kosek: Andrzej Bart:  „Továrna na mucholapky“

   diskutovaná témata:  vina ve výjimečné situaci, holocaust a otázka „viny“ představitelů židovských obcí, Bartův imaginární soud

   Doplňující četba: Karl Jaspers: „Otázka viny“; Hannah Arendtová:“ Eichmann v Jeruzalémě“

    

    

    

   Výuka probíhá vždy ve středu v místnosti č. 231.

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Kučerová (11.02.2019)

 

Způsob hodnocení

Zkouška je ústní, její náplní jsou odpřednášená témata. Součástí zkoušky a jejího hodnocení je diskuse nad úvahou k některému z uvedených témat, ev. k tématu, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu. Svou práci (esej) studenti odevzdají nejpozději na poslední přednášce.

 

 

Podíl garanta na výuce činí 54 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Ke studijní oporám vizte Sylabus a tam uvedená díla. 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday27.02.2019dr. Jan Kosek: Uvedení do předmětu, stručné seznámení s jednotlivými tématy a s požadavky ke zkoušce a „nabídka“ možných (nepřednášených) témat pro esej (Dostojevskij, Dürrenmatt, Tolstoj, Lope de Vega, detektivní literatura atp.)JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Wednesday06.03.2019dr. Jan Kosek: Franz Werfel: „40 dnů“ diskutovaná témata: modernita a genocida, problém „dohánění“ dějin (Turecko, Japonsko, Rusko, Německo), likvidace západních Arménů mladotureckým režimem na pozadí berlínského procesu se Soghomonem Tehlirjanem, který zastřelil za bílého dne jednoho ze strůjců genocidy Talata pašu, a přesto nebyl odsouzen Četba: Jan Kosek: „Staré hříchy vrhají dlouhé stíny“ (in: Gregárek, Matěj; Kosek, Jan: „Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie“), fakultativně Werfelův román JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Wednesday13.03.2019Dr. Jan Kosek: Zmizelá Praha diskutovaná témata: židovská emancipace, český a rakouský antisemitismus, jeho vliv na život a dílo autorů tzv. Pražského kruhu, jehož členy byli především pražští německy píšící spisovatelé židovského původu; rituální procesy Doporučená četba: Max Brod: „Pražský kruh“, ev.“ Život plný bojů“ JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Wednesday20.03.2019dr. Petr Agha: Michel Houellbecq: „ Elementární částice“ diskutovaná témata: svět internetu v sobě, kromě údajné svobody přináší i nebezpečí smazání hranic mezi reálnou a virtuální identitou; začneme s myšlenkou, že každý, kdo se ocitá v cyberinterakci, nekomunikuje ani tak s ostatními, ale především se zrcadlovým obrazem sebe sama, právní aspekty; Četba: podívat se na knihu Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 
Wednesday27.03.2019dr. Petr Agha: Superhrdinové a právo diskutovaná témata: chápání práva jako příběhu, spojeného se seznámením se všeobecnými vzory lidské existence a tím, jak se lidé snaží různým jevům přisoudit formu a smysl; představa člověka jako potencionálního superhrdiny, člověka jako persony, vystavené množství etických voleb Četba (fakultativně): Philip K. Dick: „Blade Runner“ (nebo film); E. A. Poe: „The dark knight“ Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 
Wednesday03.04.2019doc. Jan Wintr: William Shakespeare: „Kupec benátský“ diskutovaná témata: právo a spravedlnost, litera a duch zákona, právo a milost, veřejnoprávní limity smluvní volnosti, spravedlivý proces, diskriminace. Četba: Shakespearova hra doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Wednesday10.04.2019dr. Jana Ondřejková: Vor medúzy od Théodora Géricaulta diskutovaná témata: další umělecká zobrazení sporu utilitarismu a deontologie Doplňující četba: Pavel Ondřejek: „Necessitatis non habet legem? 24 hodin, v nichž mizí právo; Právo v umění a umění v právu,“ Leges, 2011 doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Wednesday17.04.2019dr. Jan Kosek: Právník Franz Kafka: složitá povaha v nejednoduché době diskutovaná témata: různé interpretace některých autorových textů (Benjamin, Arendtová, Levi, Grözinger, Scholem atd.), kabalistická představa o stále zasedajícím soudu, život jako život před soudem Doporučená četba: Franz Kafka: „ Zámek“, „Proces“, z povídek např.“ Doupě“ nebo „V kárném táboře JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Wednesday24.04.2019Dr. Jan Kosek: Andrzej Bart: „Továrna na mucholapky“ diskutovaná témata: vina ve výjimečné situaci, holocaust a otázka „viny“ představitelů židovských obcí, Bartův imaginární soud Doplňující četba: Karl Jaspers: „Otázka viny“; Hannah Arendtová:“ Eichmann v Jeruzalémě“ JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html