SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to US Law - HP3015
Title: Introduction to US Law
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. Michael Flynn
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)
Předmět Introduction to US Law je pořádán ve spolupráci s NOVA Southeastern University (Florida, USA) a je organizován na bázi blokové výuky v letním semestru (cca. 8x2 hodiny během dvou týdnů v dubnu/květnu příslušného letního semestru). Vyučujícím je profesor z této partnerské univerzity v USA.

Zvláštní možností spojenou s úspěšnou účastí v kurzu je to, že několik nejúspěšnějších studentů podle výsledků zkoušky a hodnocení práce v hodinách (cca. 2-3 studenti i s přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům na PF UK) bude osloveno s nabídkou jednosemestrálního studijního pobytu na NOVA Southeastern University s odpuštěním školného. Předpokládá se rovněž poskytnutí finanční podpory ze strany PF UK ve formě stipendia z tzv. institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility studentů k částečnému pokrytí nákladů pobytu (v závislosti na aktuálních finančních možnostech PF UK, nelze bezvýhradně garantovat).

V současnosti je vyjednávána možnost pro absolventy tohoto studijního pobytu dokončit (po absolutoriu na PF UK) studium J.D. na NOVA Southeastern University za zvýhodněných podmínek.
Dovolujeme si upozornit, že hostující profesoři jsou zvyklí na americký způsob přípravy (tj. včasnost a důkladné studium všech judikátů a dalších zadaných materiálů). Výuka navazuje na zadanou přípravu, bez průběžné přípravy na výuku nelze předmět úspěšně absolvovat.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (02.02.2017)

Zkouška je písemná. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Syllabus - Czech
Last update: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (11.02.2020)

Obsahově bude předmět zaměřen na některou konkrétní oblast práva USA (pro letní semestr tohoto akademického roku nám zatím nebylo konkrétní zaměření americkou stranou oznámeno - v uplynulých letech byl zaměřen na občanská práva/pracovní právo/ústavní právo atd.) s tím, že v jeho rámci bude kladen důraz i na představení hlavních institutů a obecného způsobu fungování Common Law systému jako takového v USA.

 

Rozpis výuky

Termíny výuky budou upřesněny v průběhu března po dohodě s vyučujícím.

 

Přednášky probíhají v m. č. 303.

 

Aktuální seznam vyučujících
Vyučujícím je řádný profesor z partnerské univerzity v USA – NOVA Southeastern University.

Bližší informace o předmětu je možno získat na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (prof. Koldinská) nebo na zahraničním oddělení (JUDr. Kohout).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html