SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Business Law - Case-study Test - HP3000
Title: Obchodní právo - KLP
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 CT [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Co-requisite : HP0296
K//Is co-requisite for: HP0010, HP0007
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)
Zadání klauzurní práce obsahuje pět skutkových dějů se zadanými otázkami, na které musí studenti písemně odpovědět s využitím povolených právních předpisů a prokázat tak schopnost aplikace relevantních právních norem na obchodněprávní případy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html