SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Jessup Moot Court I - HP2092
Title: Jessup I (moot court)
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Pre-requisite : HP0851, HP0852
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.03.2018)
Právnická fakulta se pravidelně účastní soutěže v oblasti mezinárodního práva veřejného Jessup Moot Court Competition.
Tento předmět je určen pro studenty, kteří se přihlásí do výběrového řízení vyhlášeného katedrou mezinárodního práva a budou vybráni do fakultního teamu.
Zápis/přihlášení do předmětu tedy nelze provést samostatně, pouze skrze katedru. Bližší informace k výběrovému řízení jsou vyvěšovány na internetových stránkách fakulty a nástěnkách v budově.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)

Ke zkoušce je nutné zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování dalších úkolů zadaných vyučujícím.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)

Standarní sylabus u tohoto předmětu není, jedná se o přípravu a účast na moot courtu, zejména na národním, příp. mezinárodním kole soutěže.

Témata se mění každoročně podle zadání pořadatele soutěže. www.ilsa.org/jessup

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.01.2018)

Podmínkou pro ukončení předmětu je zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování dalších úkolů zadaných vyučujícím.

 

Garant dr. Lipovský se na výuce podílí 100 %. 

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (29.03.2018)

Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.

Další dle aktuálního tématu soutěže. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html