SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
International taxation and foreign tax systems - HP2081
Title in English: Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Tuláček
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
In complex pre-requisite: HM1701
Files Comments Added by
download ZS 2018 Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy (HP2081).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)
This subject provides basic information about application of national tax legislation in the international legal and economical environment. It deals with rules of international taxation, taxation of cross-border transactions and tax law relationships with foreign element in general. The subject also provides brief information about tax system in the chosen foreign countries with emphasis on the main direct tax, i.e. income tax, and on the general turnover tax as the main indirect tax (value added tax, turnover tax, sales tax etc.). Acquired knowledge during courses of this subject is applied in the Czech tax law legislation and it is compared with the tax system in the Czech Republic. The main aim of this subject is presentation of general terms, institutes and rules of international taxation as well as presentation of tax systems of chose European and non-European states to students.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy je samostatnou formou kontroly studia předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy v zimním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

 

Písemná zkouška

4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani jiné podklady (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky).

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je nejméně 30 minut.

8.      Písemná zkouška se skládá formou testu.

9.      Za písemnou zkoušku, která obsahuje  25 otázek lze získat maximálně 25 bodů.

10.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

 

Docházka a aktivita

11.   Za 100% docházku na přednášky získá student 3 body.

 

Hodnocení zkoušky

12.   Celkem je možné získat 28 bodů (25 bodů za písemnou zkoušku, 3 za docházku).

13.   Hodnocení zkoušky:

 

Počet bodů

Klasifikace

28-23

výborně

22-20

velmi dobře

19-16

dobře

15-0

neprospěl/a

 

Syllabus -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

The subject "International taxation and foreign tax systems" covers the following topics:

- Introduction to the issue of foreign taxes and international taxation

- European tax law and harmonization of taxes in the EU

- Tax system in the U.S.A.

- Tax system in Slovakia

- Tax system in Germany

- Conflicts of tax jurisdictions

- International double taxation and unilateral and contractual instruments of its avoidance

- Allocation of taxation right

- Methods of avoiding double taxation

- International conventions for the avoidance of double taxation and their models

- Institute of permanent establishment in international taxation

- Tax regimes of cross-border transactions (dividends, interest, license fees)

- International cooperation in the tax administration

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 45 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (21.09.2018)

Základní literatura:

1.      Global Corporate Tax Handbook 2018. Amsterdam: IBFD, 2018, 1564 s. ISBN 978-90-8722-457-8

2.      Global Individual Tax Handbook 2018. Amsterdam: IBFD, 2018, 1074 s. ISBN 978-90-8722- 459-2.

3.      CRACEA, Andrei (ed.). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version – 2016 and Key Tax Features of Member Countries 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 916 s. ISBN 978-90-8722-382-3.

4.      RYLOVÁ, Zuzan. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: ANAG, 2012, 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9. 4.

5.      ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vydání. Praha: Linde, 2013, 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

6.      SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 360 s. ISBN 978-80-7478-035-6.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday08.10.2018Úvod do problematiky zahraničních daní a mezinárodního zdaněníJUDr. Petr Novotný, Ph.D. 
Monday15.10.2018Evropské daňové právo a harmonizace daní v EU JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 
Monday22.10.2018Daňový systém USAdoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday29.10.2018Daňový systém SlovenskaJUDr. Petr Novotný, Ph.D. 
Monday05.11.2018Daňový systém SRNJUDr. Petr Novotný, Ph.D. 
Monday12.11.2018Přehled aktuální judikatury, karuselové obchody a boje proti nimJUDr. Petr Novotný, Ph.D. 
Monday19.11.2018Mezinárodní spolupráce při správě daníMgr. et Mgr. Michal Tuláček 
Monday26.11.2018Mezinárodní dvojí zdanění a jednostranné i smluvní nástroje k jeho zamezeníJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday03.12.2018Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich modelyJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday10.12.2018Problematika převodních cenJUDr. Petr Novotný, Ph.D. 
Monday17.12.2018Shrnutí, příprava na závěrečný testJUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html