SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Law and Security of the State - HP1881
Title: Právo a bezpečnost státu
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Class: ústavní právo
Pre-requisite : HP1172
XP//In complex pre-requisite: HM0401
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (08.04.2019)
Povinně volitelný předmět Právo a bezpečnost poskytuje účastníkům rámcový přehled o právních předpisech upravujících činnost veřejné moci při stále aktuálním zajišťování bezpečnosti v nejširším slova smyslu. Pozornost je věnována zejména právnímu rámci upravujícího bezpečnostní systém České republiky, ale také právní úpravě Evropské unie. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny nejprve na teorii bezpečnosti ve vztahu k právům a svobodám jednotlivce, dále na samotný bezpečnostní systém České republiky, a podorbně na jeho jednotlivé komponenty, počínaje ozbrojenými silami, přes zpravodajské služby a právní rámec jejich činnosti, prověřování bezpečnostní způsobilosti osob, právní rámec zajišťování kybernetické bezpečnosti, až po právní otázky spojené s vojenskými misemi v zahraničí. Výuka je z velké části zajišťována externisty majícími příslušné právní vzdělání, ale současně praxi v institucích, jimž jsou věnovány jednotlivé přednášky. Povinně volitelný předmět Právo a bezpečnost státu je vhodný pro všechny studenty Právnické fakulty, protože jako jeden z mála vyučovaných předmětů, ne-li dokonce jediný, studentům přibližuje složitý svět zajišťování bezpečnosti, v němž se ve vzájemných rozporech propojuje ochrana práv a svobod jednotlivce s jejich omezením, a kde panuje zvýšené riziko potenciálního zneužití pravomocí. Je nutno zdůraznit, že se jedná o předmět právní, nikoliv čistě bezpečnostní. Výuka je ovšem prokládána řadou praktických příkladů.
Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spočívající ve vylosování dvou otázek ze seznamu, který je zapsaným studentům poskytnut v první polovině semestru.

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Learning resources - Czech
Last update: Zuzana Peřinová (20.02.2017)

Základní literatura:

 

1)      Právo a bezpečnost státu (sborník statí), Václav Pavlíček a kol., PF – UK, Praha, 2002, ISBN 80-85889-55-2

2)      Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn (sborník příspěvků), Václav Pavlíček a kol., PF – UK, Praha, 2004, ISBN 80-85889-57-9

3)      Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Bohumil Pikna, Linde, Praha, 2007, 4. vydání, ISBN 80-7201-686-0 (vybrané pasáže – rozsah bude upřesněn na přednášce)

4)      Právní předpisy, případně publikace, které budou uvedeny každým přednášejícím

 

 

Rozšiřující literatura:

 

1)      Zpravodajské služby, Ladislav Pokorný, Auditorium, Praha, 2012

2)      Profesionalizace ozbrojených sil, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007, ISBN 80-7278-381-6, v elektronické podobě zde:

http://www.army.cz/files/9342/PROFESIONALIZACE_OZBROJEN_CH_SIL.pdf

3)      Fenomén civilní služby, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007,
ISBN 80-86783-26-0

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html