SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science) - HP1831
Title: Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Is incompatible with: HV1831
In complex pre-requisite: HM1601
Annotation - Czech
Kurs se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje - s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení - uspořádání a fungování veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy.
Last update: Pomahač Richard, prof. JUDr., CSc. (23.01.2020)
Aim of the course - Czech

Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy na problémy organizace a fungování veřejné správy. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na navazující zkoušky ze správního práva. 

Last update: Preclíková Eva (09.11.2016)
Literature - Czech
Obligatory:
  • PAVLÍK, M., ŠIMKA, K., POSTRÁNECKÝ, J., POMAHAČ, R. a kol. Moderní veřejná správa. Praha: Wolters Kluwer ČR 2020. ISBN 978-80-7598-048-9.
  • POMAHAČ, Richard a kol.. Veřejná správa. Praha. 2013. ISBN 978-80-7400-447-6.
  • LINDSETH, Peter L., ROSE-ACKERMAN, Susan. Comparative Administrative Law: An Introduction. available at: http://ssrn.com/abstract=1748707.
Recommended:
  • KUHLMANN, Sabine, WOLLMANN, Hellmut. Introduction to Comparative Public Administration. Cheltenham – Northampton. 2014. ISBN 978-1-78347-358-8.
  • POMAHAČ, Richard, HANDRLICA, Jakub. Administrative Law without Limits. Passau-Berlin-Prague. 2016. ISBN 978-3-946915-00-3.
  • POMAHAČ, Richard a kol.. Veřejná správa za rozcestím: Právní reflexe. Praha. 2013. ISBN 978-80-87146-92-7.
Last update: Pomahač Richard, prof. JUDr., CSc. (02.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou složení zkoušky je aktivní účast na výuce. Učitel zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce, prezentaci referátu, anebo písemný test).

Last update: Pomahač Richard, prof. JUDr., CSc. (23.01.2020)
Syllabus - Czech

Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter

Vývoj institucí veřejné správy v Evropě

Přehled administrativistických škol  -  klasické, moderní a postmoderní teorie

Srovnávací veřejná správa: evropský správní prostor

Úkoly a organizace veřejné správy v České republice

Právní prostředí veřejné správy: správní rozhodování a kontrola veřejné správy

Veřejná služba a etika ve veřejné správě

Hodnocení veřejné správy a správní reformy

Last update: Pomahač Richard, prof. JUDr., CSc. (23.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html