SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal English as a Second Foreign Language II - HP1492
Title: Právnická angličtina jako další cizí jazyk II.
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Renata Hrubá
Teacher(s): PhDr. Renata Hrubá
Class: cizí jazyky pro právníky
Incompatibility : HP0311
N//Is incompatible with: HP0311
Annotation -
Last update: PhDr. Renata Hrubá (10.02.2020)
Obsahem výuky Právnického anglického jazyka jako 2. cizího jazyka je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva).
Při práci na seminářích se vychází z původních neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky; důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst anglické odborné publikace z různých právních oborů.
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému angličtiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni. Jedná se o předmět čtyřsemestrální a účast ve výuce je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Právnická angličtina jako 2. cizí jazyk I.
Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu, pro jehož absolvování je nutná 75% docházka do semináře.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Renata Hrubá (10.02.2020)
Obligatory:
  • CHROMÁ Marta:. New Introduction to Legal English. Revised edition. Volume I. 2014. 1-6.
Requirements to the exam
Last update: PhDr. Renata Hrubá (03.04.2020)

Během platnosti mimořádných opatření klasifikovaný zápočet získá student pod podmínkou, že splní nejméně pět zadaných úkolů/testů. Na začátku května navrhnu známku na základě hodnocení odevzdaných cvičení. Pokud nebude student se získaným hodnocením spokojení, může konat písemný test na fakultě, až to bude možné. Pravidlo je, že není možné se k původní známce získané distančním způsobem vrátit.
Pokud student vypracuje pouze nadpoloviční část úkolů, budu to považovat pro naše účely za splněný požadavek aktivní docházky a získáte 5 bonusových bodů pro „papírový“ test na fakultě.

Course completion requirements
Last update: PhDr. Renata Hrubá (10.02.2020)

Podmínkou pro možnost vykonat závěrečnou písemnou zkoušku je nejméně 75% účast v semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html