SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of German Law 3 (taught in German) - HP1392
Title: Grundlagen des deutschen Rechts 3
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: written
Hours per week, examination: 0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0169
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. David Kohout, Ph.D.
Class: ústavní právo
cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Constitutional Law, Foreign Languages for Lawyers
Incompatibility : HPOP0000
In complex pre-requisite: HM2902, HM2902
Annotation - Czech
Obecně povinně volitelný předmět Grundlagen des deutschen Rechts 3 se zabývá základními právy v německé ústavě. Výuka probíhá v němčině na základě řešení případů, v souladu s rozhodnutími Spolkového ústavního soudu. Případy jsou studentům rozdány vždy týden předem a na hodině řešeny společně. Tématem jsou například svoboda jednání, svoboda volby povolání, náboženství a vlastnictví, ale také základní práva týkající se rovnosti. Výuka začíná úvodem do obecných učení o základních právech.

Pro zápis předmětu Grundlagen des deutschen Rechts 3 je vhodné, aby měl student absolvován předmět Právnická němčina I nebo předmět Právnická němčina jako druhý cizí jazyk 1.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (11.08.2021)
Teaching methods - German

Výuka proběhne blokově pod vedením hostujícího německého právníka s akademickou praxí (Michale Wilding, DAAD lektor pro německé právo na ELTE univerzitě).

Bloková výuka proběhne v termínech

21.-22.3.2024 a 18.-19.4.2024 (cca. 2,5 hodiny výuky denně)

Last update: Kohout David, JUDr., Ph.D. (13.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Předmět Grundlagen des deutschen Rechts 3 je zakončen písemnou zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 4 kredity.

3.      Zkouška má formu písemné práce, která trvá 90 minut.

4.      U zkoušky lze používat veškeré právní předpisy.

Last update: Kohout David, JUDr., Ph.D. (13.02.2024)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu Grundlagen des deutschen Rechts 3 je pozornost věnována těmto tématům:

-        Einführung; Funktionen der Grundrechte, Einführung in die Fallbearbeitung

-        Die Grundrechtsprüfung I; Grundschema & Verhältnismäßigkeitsprüfung

-        Die Grundrechtsprüfung II; Einführungsfälle

-        Die besonderen Freiheitsgrundrechte; Fall 1

-        Das allgemeine Freiheitsgrundrecht; Fall 2

-        Weiterer Fall zu den Freiheitsgrundrechten; Fall 3

-        Die Religionsfreiheit und weitere Grundrechte; Fall 4

-        Die Berufsfreiheit und weitere Grundrechte; Fall 5

-        Die Eigentumsfreiheit und weitere Grundrechte; Fall 6

-        Übungsfall

-        Wiederholungsstunde

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (11.08.2021)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Robbers. Einführung in das deutsche Recht, 7. Auflage, Baden-Baden 2019

Ostatní literatura:

Další podklady budou studentům rozdány v rámci výuky.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (11.08.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html