Legal Russian III - HP1386
Title: Právnická ruština III
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 MC [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 138
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Olena Rizak
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP1381, HP1382
Incompatibility : HPOP0000, HV1383
K//Is co-requisite for: HP1387
N//Is incompatible with: HV1383
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Jazyk ruský III je 3.část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky
odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout
základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského
práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený
právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva v ruském jazyce.
Předmět zakončen klasifikovaným zápočtem. Požadavky: zvládnutí odborných textů, aktivní účast na výuce, absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Obligatory:
  • Odborné texty poskytne vyučující...
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí látky ,  aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Občanské právo,

Právnické osoby,

Obchodní korporace,

Rodinné právo,

Občanské právo procesní,

Stádia občanského procesu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 20%.