SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Legal Russian IV - HP1385
Title: Právnická ruština IV
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 138
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Olena Rizak
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP1381, HP1382
Incompatibility : HP1387
N//Is incompatible with: HP1387
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.Literature - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Obligatory:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí odborných textů předložených vyučujícím;

aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Trestní právo, obecná část 

Trestní právo, nezletilé

Trestní právo, zvláštní část 

Trestní právo, proces 

Správní právo

Finanční právo 

Evropské právo

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html