SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Legal Russian II - HP1382
Title: Právnická ruština II
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 138
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Olena Rizak
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP1381
K//Is co-requisite for: HP1387, HP1385, HP1386, HV1383
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Jazyk ruský II je 2. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Obligatory:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí odborných textů,

aktivní účast na výuce,

absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Právnické osoby, obchodní korporace, základní pojmy

Občanské právo: závazky

Občanské právo: závazky

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní

Pracovní právo

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html