SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Law II - HP1323
Title: Evropské právo II
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0048
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Class: evropské právo
Classification: Law > European Law
Co-requisite : HP0851, HP1322
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Interchangeability : HP1312
Is co-requisite for: HP0433, HP0432, HP0016, HP0262
Is pre-requisite for: HP0951
Files Comments Added by
download Právní předpisy a judikatura.pdf Všeobecné informace ke studiu JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.
Annotation - Czech
V rámci předmětu Evropské právo II se druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné části a ústní části. Podrobnosti viz sekce "Požadavky ke zkoušce".
Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha : Leges. 2013. 494 s. 978-80-87576-53-3.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. Praha : C. H. Beck. 2013.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva,
Recommended:
  • SYLLOVÁ, J.; PÍTROVÁ, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Last update: NAVRP7AJ (11.01.2017)
Syllabus -

This course concentrates on the history of European integration, on the relationship between European law and national and international law, as well as on the sources and the system of EU law. Particular attention will be paid to EU institutional arrangements. The second semester will focus on EU substantive law and judiciary. The substantive part will first address economic aspects, such as the internal market, competition, and economic and monetary union; the second part will be based around the concept of citizenship, covering EU citizenship, fundamental rights and freedoms or the dynamically evolving Area of Freedom, Security and Justice.

Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou (viz Požadavky ke zkoušce). 

 

Podíl garanta na výuce činí 55 %.

Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html