SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
European Law I - HP1322
Title: Evropské právo I
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Teacher(s): JUDr. Jan Exner
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Navrátil, Ph.D.
Eliška Nováčková
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Michal Říha
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Class: evropské právo
Classification: Law > European Law
Co-requisite : HP1171
K//Is co-requisite for: HP1323, HP0016, HP0701, HP0641
P//Is pre-requisite for: HP3079, HP3602, HP3080
Files Comments Added by
download Evropské právo_Bundle.pdf Bundle - Evropské právo - 2019 Alena Votýpková
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
V rámci předmětu "Evropské právo I" je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
Obligatory:
  • TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 2. vyd.. Praha : Leges. 2017. 496 s.. 78-80-7502-184-7.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva a v IS,
Recommended:
  • Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

Předmět "Evropské právo I" je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje vyučující, do jehož seminární skupiny se student zapsal. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři dle posouzení vyučujícího příslušného semináře.

Syllabus -
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

This course concentrates on the history of European integration, on the relationship between European law and national and international law, as well as on the sources and the system of EU law. Particular attention will be paid to EU institutional arrangements. The second semester will focus on EU substantive law and judiciary. The substantive part will first address economic aspects, such as the internal market, competition, and economic and monetary union; the second part will be based around the concept of citizenship, covering EU citizenship, fundamental rights and freedoms or the dynamically evolving Area of Freedom, Security and Justice.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem (viz Požadavky ke zkoušce).

 

Podíl garanta na výuce činí 33 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html