SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Law I - HP1311
Title: Evropské právo I
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Class: evropské právo
Classification: Law > European Law
Co-requisite : HP0851
Pre-requisite : HP1171
Is co-requisite for: HP1312
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
doporučená

 • Literaturu najdete v dokumentech k předmětu

Last update: import (04.06.2004)
Syllabus - Czech
 1. Úvod, úvod do studia, historie a myšlenkový fundament evropské integrace;
  1. Evropské instituce a organizace;
  2. Evropská společenství; Evropská unie
  3. Evropské právo, komunitární právo; unijní právo
 2. Struktura a orgány ES
  1. Právní subjektivita ES a EU
  2. Orgány a instituce
  3. Personál a finanční základy ES
 3. Evropské právo, právo Evropského společenství
  1. Pojem evropského práva
  2. Prameny(primární právo, sekundární právo)
  3. Poměr evropského práva k mezinárodnímu právu veřejnému a vnistrostátnímu právu
  4. Tvorba, platnost a účinnost evropského práva
  5. Uskutečňování práva, výklad a sankce
  6. Harmonizace práva
  7. Evropské soudnictví
  8. Evropské soukromé právo
 4. Úprava ekonomických základů společenství
  1. Hospodářská koncepce ES
  2. Měnová a hospodářská politika, měnová unie
  3. Společné, koordinované a sektorové politiky
  4. Daně a daňové právo
  5. Soutěž, státní podpory
 5. Společný trh
  1. Volný pohyb zboží a služeb
  2. Volný pohyb osob
  3. Pohyb kapitálu a platební styk
  4. Úprava práv jednotlivce, Evropa občanů, sociální politika
 6. Vnější vztahy, Evropská dohoda
  1. Druhy vnějších vztahů a jejich právní úprava
  2. Obsah a instituce Evropské dohody
  3. Sbližování práva
 7. Evropská unie
  1. Druhý pilíř
  2. Třetí pilíř
Last update: import (09.06.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html