SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Regulation of Business under Public Law - HP1251
Title: Veřejnoprávní úprava podnikání
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 125
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Teacher(s): JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Is incompatible with: HV1251
In complex pre-requisite: HM1601
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na objasnění východisek veřejnoprávní úpravy podnikání (pojem podnikání ve veřejném právu, funkce veřejnoprávní úpravy podnikání, systém veřejnoprávní úpravy podnikání, režimy úpravy podnikání ve správním právu, správní činnost a podnikání), zahrnuje kritický rozbor obecné veřejnoprávní úpravy podnikání (živnostenské právo) a podává přehled vybraných "průřezových" a "odvětvových" úprav podnikání.
Last update: Preclíková Eva (24.09.2020)
Literature - Czech
Obligatory:
 • Staša, J. VÚP, konspekt přednášek (po přednášce cca po týdenním odstupem budou rozeslaná mailem).
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,
Recommended:
 • Kunštátová, T., Solomonová, K.,Dickelt,F., Balada,L.. Živnostenský zákon, Komentář 1. vydání. C.H.BECK, Praha 2019, . 2019. 456 s.. 978 - 80 - 7400 - 731 - 6.
Last update: Preclíková Eva (06.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkušební otázky:

A.

A.

 

  1. Pojem podnikání, pojem živnosti

  2. Veřejnoprávní režimy úpravy podnikání, členění živností

  3. Předpoklady provozování živnosti

  4. Obecná charakteristika živnostenského oprávnění

  5. Předmět živnosti

  6. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

  7. Provozování živnosti v provozovně a mimo provozovnu

  8. Vznik živnostenského oprávnění u živností ohlašovacích

  9. Vznik živnostenského oprávnění u živností koncesovaných

10. Změny živnostenského oprávnění

11. Přerušení a pozastavení provozování živnosti

12. Zánik živnostenského oprávnění

13. Živnostenská kontrola

14. Správní delikty podle živnostenského zákona

15. Živnostenské úřady

 

B.   

 

  1. Ochrana spotřebitele

  2. Regulace reklamy

  3. Technické požadavky na výrobky a obecná bezpečnost výrobků

  4. Metrologické souvislosti podnikání

  5. Cenová regulace

  6. Podnikatel jako zaměstnavatel

  7. Celněprávní souvislosti podnikání

  8. Speciální nadkomoditní úpravy vnějších hospodářských vztahů

  9. Podnikatel jako účetní jednotka a jako zpravodajská jednotka

10. Dokumentace činnosti podnikatele, ochrana informací při podnikání

11. Podnikání ve finanční oblasti

12. Podnikání v dopravě

13. Podnikání v energetice a v oblasti poštovnictví a elektronických komunikací

14. Podnikání ve školství a zdravotnictví

15. Podnikání v souvislosti s poskytováním právní pomoci

 

 

 

 

Last update: Preclíková Eva (24.09.2020)
Syllabus - Czech

 

 Program přednášek:

 • 25.2.2018        Podnikání a jeho veřejnoprávní úprava
 •  
 •   4.3.2018        Živnostenské právo I.
 •  
 • 11.3.2018        Živnostenské právo II.
 •  
 • 18.3.2018        Živnostenské právo III.
 •  
 • 25.3.2018        Ochrana spotřebitele. Regulace reklamy.
 •  
 •   1.4.2018        Požadavky na vstupy a výstupy podnikatelské činnosti
 •  
 •   8.4.2018       Tzv. vnější hospodářské vztahy
 •  
 • 15.4.2018       Podnikání a informace
 •  
 • 29.4.2018       Exkurs do zvláštních úprav podnikatelské činnosti I.
 •  
 •   6.5.2018       Exkurs do zvláštních úprav podnikatelské 
Last update: Preclíková Eva (06.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Last update: Preclíková Eva (24.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html