SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Administrative Justice in European Countries - HP1231
Title: Správní soudnictví v evropských zemích
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 123
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
In complex pre-requisite: HM1601
Annotation - Czech
Funkční soudní kontrola veřejné správy je jedním z měřítek právního státu a prostředkem ochrany "spravovaných proti spravujícím" Pro posouzení funkčnosti systému správního soudnictví v ČR je relevantní jeho komparace s evropskými standardy soudní ochrany před protiprávním výkonem veřejné správy. Seminář je proto zaměřen na evropské standardy a principy správního soudnictví, jeho vývoj zejména v rámci základních evropských modelů – Francie, Německo, Spojené království. Pro ČR jako členský stát je relevantní i postavení a judikatura Soudního dvora EU jako správního soudu. Tímto prizmatem je pak hodnocena efektivita/právní úprava českého správního soudnictví, jednotlivých žalobních typů v jeho rámci a konečně i úprava náhrady veřejnoprávní škody.

Last update: Preclíková Eva (14.09.2020)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Pítrová, L.,Pomahač, R. . Evropské správní soudnictví. Praha: C.H. Beck. 1998.
Last update: Preclíková Eva (14.09.2020)
Syllabus - Czech

 

Vývoj a smysl správního soudnictví a soudnictví ústavního
Evropské systémy  správního soudnictví
Základní evropské modely správního soudnictví a jejich akulturace
České správní soudnictví z evropské perspektivy
Systém správních žalob
Náhrada veřejnoprávní škody

Last update: Preclíková Eva (14.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html