SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Law II - HP1172
Title: Ústavní právo II
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0042
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: ústavní právo
Classification: Law > Constitutional Law
Co-requisite : HP1161, HP1171
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP1170, HP0641, HP0292, HP0038, HP0009, HP0701, HP0761, HP0035
Is pre-requisite for: HV4041
Files Comments Added by
download Gerloch- semináře ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
download JUDr. Hřebejk - ÚPaS II - semináře.doc Zuzana Peřinová
download JUDr. Syllová - semináře ÚPaS II.doc Zuzana Peřinová
download Kudrna- semináře - ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
Annotation - Czech
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Last update: import (04.06.2004)
Literature - Czech
Obligatory:
 • Václav Pavlíček a kolektiv: . Ústavní právo a státověda, II.díl, část 1. Linde, Praha . 2001.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 2004.
 • Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České repu. základy českého ústavního práva, Prospektrum, 4. vydání, Praha 2002. .
 • Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 1. díl,Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 2. díl , Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti , úvahy a polemiky, . 1.Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, . 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.
 • Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám . Československa I., 1914 ? 1945, II., 1945 , 1960, III., 1960 ,1989,. Karolinum, Praha 2005 - 2006.
 • Ján Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa . IV., 1989 ? 1992. Karolinum, Praha 200.
Recommended:
 • Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základ. ČR., MU a nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003.
 • Jan Wintr: Principy českého ústavního práva . (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006..
 • Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo . Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003.
 • Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová:. Ústava České republiky ? komentář. C. H. Beck, Praha 2007. .
Last update: KLOFANDO (14.03.2007)
Syllabus -

Constitutional Law focuses on interpretation of the Constitution as the basic law of the state and on the origins of individual constitutional institutions.

The interest of the constitutional law as a science is focused on the creation and application of power in the state, division of government and defining the limits of the government, determining the powers of individual state bodies and the relationships among them. In addition to the issues of implementation of state power the constitutional law also deals with human rights and fundamental freedoms and the relationship between the state and its citizens in general. The constitutional law also interprets legal rules related to the Constitution such as the Act on the Constitutional Court of the Czech Republic, the Act on the Czech National Bank, but also other laws and deals with the issues of elections or citizenship. The students work with international treaties and decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic as primary sources of law.

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu. Předpokladem pro její absolvování je získání zápočtu v rámci seminářů. Zápočet uděluje vedoucí každého semináře na základě podmínek, které je možné najít pro každý seminář v dokumentech předmětu ve studijním informačním systému (SIS), a vzhledem k jeho povaze jej nelze opakovat ani nahradit jiným způsobem. K ústní zkoušce je studen připuštěn po úspěšném obdržení zápočtu na semináři.

Last update: Antoš Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (25.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html