SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law of EU External Relations - HP0951
Title: Právo vnějších vztahů EU
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 95
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Class: evropské právo
mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > European Law, Public International Law
Pre-requisite : HP0852, HP1323
In complex pre-requisite: HM0901
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Úvod, Pojem a cíl vnějších vztahů EU, Mezinárodněprávní subjektivita EU, Vnější pravomoci EU, Systém vnějších smluv EU, Mezinárodní odpovědnost EU, Vnější vztahy EU a lidská práva, Společná obchodní politika EU, Vztahy k mezinárodním organizacím, SZBP, Rozvojová spolupráce, Humanitární pomoc, Přidružení a přistoupení


Last update: DOLEJSIK (17.05.2012)
Literature - Czech
Obligatory:
 • SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: C. H. Beck. 2010. 978-80-7400-352-3.
 • Evropské předpisy – TZ nebo ÚZ,
Recommended:
 • EECKHOUT, P.. EU External Relations Law. Oxford University Press. 2011.
 • http://www.euroskop.cz/8916/sekce/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/.
 • http://europa.eu/pol/ext/index_cs.htm.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/index_en.htm,
Last update: DOLEJSIK (19.09.2012)
Syllabus -
 • Introduction - information on examination - literature
 • Concepts and goals of external contacts
 • International legal personality of the EC and EU
 • External powers of the EC and EU
 • System of external treaties of the EU
 • Common trade policy of the EC and international organizations
 • Common international security policy
 • Developmental cooperation
 • Humanitarian aid
 • Affiliation and accession
 • The Association agreement CR/EC

Last update: ERUDIO (06.09.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html