SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Czech and Czechoslovak Legal History II - HP0892
Title in English: České a československé právní dějiny II
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 89
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Teacher(s): Mgr. Lukáš Blažek
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
JUDr. Daniela Němečková, Ph.D.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
Co-requisite : HP0891
Is co-requisite for: HP0004, HP0271, HP0761
Is pre-requisite for: HP0651
Annotation - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Literature - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Obligatory:
  • Kuklík, J. a kol.. Dějiny československého práva 1945 - 1989. Auditorium. Praha. 2011.
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Recommended:
  • ed. Skřejpková. P.. Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1938). Karolinum. Praha. 2009.
  • Maršálek, P.. Pod ochranou hákového kříže. Auditorium. Praha. 2012.
  • Vojáček, L., Schelle, K.. Slovenské právní dějiny. Aleš Čeněk. Praha. 2014.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (30.01.2018)

Způsob zakončení předmětu viz přiložený soubor.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

 

Czech and Czechoslovak Legal History forms part of the State Examination taken after the 2nd semester of Master’s programme of study.

The course deals with the development of Czech law, the state and its administration from the earliest Přemyslid period up to the year 1945. The course focuses particularly on the period of the 19th and 20th century with special emphasis on the historical development of modern legal systems and their relationship to the law currently applied, as well as the historical development of the Czech and Czechoslovak statehood.

Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Note
121.02.201910:00 - 12:00lectureRakouský právní řád 1848 - 1918. Vznik Československa, recepční zákon, právní dualismus.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
228.02.201910:00 - 12:00lectureProzatímní ústava. Ústava 1920, hranice, státní občanství.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
307.03.201910:00 - 12:00lectureVývoj správy a samosprávy v ČSR.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
414.03.201910:00 - 12:00lectureNejvýznamnější změny v recipovaném právu - vývoj občanského práva, trestního práva, pozemková reforma, sociální zákonodárství I.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
521.03.201910:00 - 12:00lectureNejvýznamnější změny v recipovaném právu - vývoj občanského práva, trestního práva, pozemková reforma, sociální zákonodárství II.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
628.03.201910:00 - 12:00lectureProtektorát Čechy a Morava.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
704.04.201910:00 - 12:00lectureProzatímní státní zřízení v emigraci. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
811.04.201910:00 - 12:00lectureVývoj práva 1945-1948.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
925.04.201910:00 - 12:00lectureÚstava 9. května 1948 a právnická dvouletka.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1002.05.201910:00 - 12:00lectureVývoj trestního práva 1950-1989.doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
1109.05.201910:00 - 12:00lectureVývoj občanského práva 1949-1989.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1216.05.201910:00 - 12:00lectureÚstava 1960, vznik československé federace 1968, hlavní ryxsy právního vývoje 1960-1968 a 1968-1989 /další právní odvětví s výjimkou správy, soudnictví, občaského práva a trestního práva).JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html