SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Basics of International Economic Law - HP0771
Title: Základy mezinárodního ekonomického práva
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 77
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)
Jednosemestrální kurs poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti mezinárodního práva, jež upravuje velmi dynamickou oblast veřejnoprávní regulace mezinárodních hospodářských vztahů. MEP patří mezi předměty na zahraničních právnických fakultách dnes již běžně přednášené. U nás tento kurs vyplňuje určitou mezeru mezi látkou přednášenou v MP veřejném a MP soukromém a obchodním jako předmětech společného základu. Ze standardní problematiky MEP, tj. mezinárodní obchodní systém, mezinárodní měnový a finanční systém, mezinárodní právo rozvoje a mezinárodní investice, se zaměřuje hlavně na první a čtvrtou oblast. Výklad obecnějších problémů a institutů MEP je dokumentován zejm. na výkladu pravidel GATT/WTO a ochrany mezinárodních investic, se zvláštním zřetelem na mechanismy řešení sporů.
Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (28.03.2019)
Obligatory:
  • Balaš, V., Šturma, P.. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Wolters Kl. Praha. 2018. 978-80-7598-100-4.
  • P. Šturma, V. Balaš. Mezinárodní ekonomické právo. 2.. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
Recommended:
  • Šturma, P. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva (s úvodní poznámkou a stručným komentářem). Karolinum. Praha. 1997.
  • Šturma, P. , Balaš, V.. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. Studie z mezinárodního práva 3/26. 2012.
  • Bradlow, D.D. and Hunter, D.B.. International Financial Institutions & International Law. Walters Kluwer. 2010.
  • Gureshi, A.H. and Ziegler, A.R.. International Economic Law. 3.. Sweet & Maxwell. 2011.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (02.01.2020)

Aktivní účast – 65 %.

Zkouška je písemná, kombinace výběrových a otevřených otázek.

Syllabus - Czech
Last update: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (02.01.2020)

08.10.2019     Úvod do problematiky, informace o předmětu.

                       Pojem MEP a jeho specifické rysy                       

 

15.10.2019     Mezinárodní obchodní systém: vývoj. Všeobecná dohoda o clech a obchodu

 

22.10.2019      Světová obchodní organizace: institucionální otázky, mnohostran.obchod.dohody

 

29.10.2019      Řešení sporů v rámci WTO  

 

05.11.2019      Stát v MEP. Jurisdikční imunity státu a jeho majetku

 

12.11.2019      Problémy Brexitu a WTO

 

19.11.2019      Režim a ochrana mezinárodních investic: BIT, mnohostranné smlouvy

 

26.11.2019      Úprava řešení sporů z investic (ICSID, UNCITRAL)

 

03.12.2019      Příklady arbitrážního řešení sporů z investic 

 

10.12.2019      Ochrana mezinárodních investic a EU

 

17.12.2019      Nejnovější vývoj a perspektivy ochrany investic (CETA, TTIP, ICS)     

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html