SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory of Legal Interpretation - HP0741
Title: Teorie interpretace práva
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 74
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Pre-requisite : HP0277, HP0682, HP0765, HP0805, HP1172
XP//In complex pre-requisite: HM0101
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)
Kurz (seminář) je zaměřen na základní teoretické i praktické problémy interpretace. Značná semináře je zaměřena na řešení praktických interpretačních problémů, jak oborů soukromého, tak veřejného práva. Argumentační postupy jsou v seminářích na základě písemných materiálů a referátů podrobeny kritickému hodnocení a konfrontací se stávající judikaturou. V rámci kurzu vypracovávají posluchači písemná řešení případů (metodou case-law).
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Zkouška je kombinací písemné a ústní formy. Při zkoušce se vychází z písemných řešení případů a vyžaduje se znalost interpretačních a argumentačních postupů a jejich aplikace.

Syllabus -
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

The objective of the course is to acquaint students with current theoretical concepts and the way in which they are reflected in both Czech and foreign literature, and also to introduce practical methods, interpretation and argumentation. The teaching combines lectures at the beginning of the course with analyses of, and solutions to, selected legal cases in the form of written assignments set at the beginning of the course. The exam has both a written and an oral component. It is based on written solutions to cases and both a good knowledge of interpretation and argumentation techniques and their application are required.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (19.01.2018)

Povinná literatura

Gerloch, A.. Teorie práva, 7. aktualizované vydání. Plzeň. 2017. 

 

Doporučená literatura:

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Čeněk, 2012.

Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html