SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Administrative Law III - HP0703
Title: Správní právo III
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0701, HP0702
Is co-requisite for: HP0805, HP0392, HP0012
Annotation - Czech
Obsahem výuky Správního práva III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Dochází k vymezení druhů a fází správního dozoru. Posluchači jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Podstatnou část náplně kurzu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírají témata vyvlastnění a náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Last update: Preclíková Eva (02.10.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Recommended:
  • Pomahač R., Pítrová L.. Správní právo I. 2. vydání. Univerzita Karlova Právnická fakulta. 2018.
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo-Casebook (doplněno o rozsudek Nejvyš. správ. soudu ze dne30.10.2019,čj.As 436/2017-43). Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Syllabus -

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday03.10.2018Vyvlastnění a jiná omezení majetkových právprof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. 
Wednesday10.10.2018Správní dozor I.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Wednesday17.10.2018Správní dozor II.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Wednesday24.10.2018Správní trestání I.doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Wednesday31.10.2018Správní trestání II.doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Wednesday07.11.2018Správní trestání III.doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Wednesday14.11.2018Správní soudnictví I.prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
Wednesday21.11.2018Správní soudnictví II.prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
Wednesday28.11.2018Správní soudnictví III.prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
Wednesday05.12.2018Správní soudnictví IV.JUDr. David Kryska, Ph.D. 
Wednesday12.12.2018Správní soudnictví V.JUDr. David Kryska, Ph.D. 
Wednesday19.12.2018Náhrada škodyJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html