SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Administrative Law I - HP0701
Title: Správní právo I
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Teacher(s): Mgr. Bc. Zuzana Adamusová, Ph.D.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
Is co-requisite for: HV3723, HP0702, HV3821, HP0761, HP1151, HP0703, HP0012
Is pre-requisite for: HV1890, HV1490, HV3603, HP2015, HP3618
Annotation - Czech
Obsahem výuky jsou základní instituty správního práva. Je analyzován pojem veřejné správy, jenž je základním pojmem správního práva. Vysvětlena je organizace veřejné správy a postavení osob majících veřejná práva a povinnosti. Výuka se rovněž zaměřuje na rozbor systému pramenů správního práva. Je pojednáno o stěžejních principech, které ovládají činnost veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality a legitimního očekávání. V rámci těchto výkladů je vysvětlena problematika neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Dále je ve výuce věnována pozornost základům evropského správního práva. Studenti se seznámí s aktuální judikaturou českých i evropských soudů.

Last update: Preclíková Eva (02.10.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta UK, Praha. 2018.
Recommended:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.
Last update: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Syllabus -

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce čini 50%.

Last update: Preclíková Eva (16.09.2020)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday02.10.2018Veřejná správa a správní právoprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday09.10.2018Správní status jednotlivcedoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Tuesday16.10.2018Subjekty a vykonavatelé veřejné správyJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Tuesday23.10.2018Prameny správního právaprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday30.10.2018Zákonnost ve veřejné správěprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday06.11.2018Rovnost ve veřejné správěprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday13.11.2018Proporcionalita a legitimní očekáváníprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday20.11.2018Odpovědnost ve veřejné správěprof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 
Tuesday27.11.2018Základy organizace české veřejné správy I.prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
Tuesday04.12.2018Základy organizace české veřejné správy II.prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
Tuesday11.12.2018Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu I.doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Tuesday18.12.2018Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu II.doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html