SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Theory of Law I - HP0681
Title: Teorie práva I
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0051
Old code: 68
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000
K//Is co-requisite for: HP0002, HP0682, HP0271, HP0003
N//Is incompatible with: HV3726, HV4050, AVR100014, HOPV1011, HOPV1012, HOPV1013, HV3811, HDPV0164, HDPV0015, HDPV0011, HDPV0165, HDPV0163, HDPV0166, HDPV0162, HOPV0208, HOPV0204, HOPV0205, HOPV0209, HOPV0206, HDPV0019, HOPV0207, HDPV0158, HDPV0159, HDPV0018, HDPV0160, HOPV0200, HOPV0199, HOPV0192, HOPV0191, HOPV0193, HOPV0194, HOPV0195, HOPV1014, HOPV1021, HOPV1022, HOPV1023, HOPV1024, HOPV1031, HOPV1032, HOPV1033, HOPV1034, HOPV1051, HOPV1052, HOPV1053, HOPV1054, HXPV0035, HXPV0030, HDPV0133, HDPV0167, HPOP0000, HPOP0001, HPOP0002, HPOP0003, HPOP0004, HPOP0005, HPOP0007, HPOP0008, HPOP0009, HPOP0010, HPOP0011, HPOP0012, HPOP0013, HPOP0016, HPOP0017, HPOP0018, HPOP0019, HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0025, HPOP0026, HPOP0027, HPOP0028, HPOP0029, HPOP0030, HPOP0031, HPOP0032, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0041, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0044, HPOP0045, HPOP0046, HPOP0047, HPOP0048, HPOP0050, HPOP0051, HPOP0052, HPOP0053, HPOP0054, HPOP0055, HPOP0056, HPOP0061, HPOP0062, HPOP0063, HPOP0099, HSPV0001, HSPV0002, HSPV0003, HSPV0004, HXPV0001, HXPV0002, HXPV0003, HXPV0004, HXPV0005, HXPV0006, HXPV0008, HXPV0009, HXPV0010, HXPV0011, HXPV0012, HXPV0013, HXPV0016, HXPV0017, HXPV0018, HXPV0019, HXPV0020, HXPV0021, HXPV0022, HXPV0023, HXPV0024, HXPV0025, HXPV0026, HXPV0027, HXPV0028, HXPV0029, HXPV0032, HXPV0033, HXPV0034, HXPV0099, HDPV0001, HDPV0003, HDPV0004, HDPV0005, HDPV0007, HDPV0008, HDPV0009, HDPV0010, HDPV0012, HDPV0013, HDPV0014, HDPV0016, HDPV0017, HDPV0101, HDPV0102, HDPV0103, HDPV0105, HDPV0106, HDPV0107, HDPV0108, HDPV0110, HDPV0111, HDPV0114, HDPV0117, HDPV0118, HDPV0115, HDPV0116, HDPV0119, HDPV0120, HDPV0121, HDPV0122, HDPV0123, HDPV0124, HDPV0125, HDPV0128, HDPV0129, HDPV0130, HDPV0131, HDPV0132, HDPV0134, HDPV0135, HDPV0136, HDPV0137, HDPV0138, HDPV0139, HDPV0140, HDPV0142, HDPV0145, HDPV0146, HDPV0147, HDPV0148, HDPV0150, HDPV0151, HDPV0154, HDPV0155, HDPV0157, HDPV0301, HDPV0302, HDPV0303, HDPV0304, HDPV0305, HDPV0306, HDPV0307, HDPV0308, HDPV0309, HDPV0310, HDPV0311, HDPV0312, HDPV0313, HDPV0314, HDPV0315, HDPV0316, HDPV0317, HDPV0318, HDPV0319, HDPV0320, HDPV0321, HDPV0322, HDPV0323, HDPV0324, HDPV0325, HDPV0326, HDPV0327, HJPV0001, HJPV0002, HJPV0003, HJPV0004, HJPV0011, HJPV0012, HJPV0013, HJPV0014, HJPV0021, HJPV0022, HJPV0023, HJPV0024, HJPV0031, HJPV0032, HJPV0033, HJPV0034, HOPV0001, HOPV0002, HOPV0003, HOPV0004, HOPV0006, HOPV0007, HOPV0008, HOPV0009, HOPV0010, HOPV0011, HOPV0012, HOPV0013, HOPV0014, HOPV0016, HOPV0018, HOPV0019, HOPV0021, HOPV0022, HOPV0023, HOPV0024, HOPV0025, HOPV0027, HOPV0028, HOPV0029, HOPV0030, HOPV0031, HOPV0034, HOPV0035, HOPV0036, HOPV0037, HOPV0038, HOPV0040, HOPV0041, HOPV0045, HOPV0046, HOPV0047, HOPV0048, HOPV0049, HOPV0050, HOPV0051, HOPV0053, HOPV0054, HOPV0056, HOPV0058, HOPV0059, HOPV0060, HOPV0061, HOPV0062, HOPV0063, HOPV0064, HOPV0065, HOPV0066, HOPV0068, HOPV0069, HOPV0070, HOPV0071, HOPV0072, HOPV0073, HOPV0074, HOPV0075, HOPV0076, HOPV0077, HOPV0078, HOPV0079, HOPV0080, HOPV0081, HOPV0082, HOPV0083, HOPV0084, HOPV0085, HOPV0086, HOPV0087, HOPV0088, HOPV0089, HOPV0090, HOPV0091, HOPV0092, HOPV0093, HOPV0094, HOPV0095, HOPV0096, HOPV0097, HOPV0098, HOPV0099, HOPV0100, HOPV0101, HOPV0102, HOPV0104, HOPV0105, HOPV0108, HOPV0109, HOPV0110, HOPV0111, HOPV0112, HOPV0113, HOPV0114, HOPV0115, HOPV0116, HOPV0117, HOPV0118, HOPV0119, HOPV0120, HOPV0121, HOPV0122, HOPV0123, HOPV0124, HOPV0125, HOPV0126, HOPV0127, HOPV0129, HOPV0132, HOPV0134, HOPV0135, HOPV0136, HOPV0137, HOPV0138, HOPV0140, HOPV0142, HOPV0143, HOPV0144, HOPV0145, HOPV0146, HOPV0147, HOPV0149, HOPV0151, HOPV0152, HOPV0153, HOPV0154, HOPV0155, HOPV0156, HOPV0157, HOPV0159, HOPV0160, HOPV0161, HOPV0163, HOPV0164, HOPV0171, HOPV0174, HOPV0175, HOPV0176, HOPV0177, HOPV0178, HOPV0179, HOPV0181, HOPV0182, HOPV0183, HOPV0184, HOPV0185, HOPV0186, HOPV0187, HOPV0188, HOPV0189, HOPV0190
P//Is pre-requisite for: HV3054, HV3053, HV3603
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)
Teorie práva I. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Studentům je v seminářích udělován zápočet, jenž je jednou z podmínek - vedle vykonání zápočtu z Teorie práva II - pro přistoupení ke zkoušce z Teorie práva II.

Syllabus -
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

The aim of Theory of Law is to introduce the students to the legal terminology, basic legal relationships and institutions. The subject matter is presented in broader context as a link to various legal sciences, which allows not only the theoretical generalization of various aspects of the law, but also enables understanding diverse dimensions of the phenomenon of law. Lectures are combined with seminars giving  students the opportunity to explore in more depth some complex mostly legal-philosophical questions. Also the course seminars provide the setting for discussions on basic professional and ethical attitudes and approaches to the law and the legal professions (lege artis procedures).   

 

1. The concept of law, the law and the right,  positive law and natural law, sociological approach to law, law and perception of law,  law and legal science.

 2. Legal rules - the concept, general and specific features of legal rules and their structure.

3. Legal rules - effect, classification.        

4. Legal rules and legal principles (the concept of legal principle, importance of legal principles in recent law, their classification and relationship to legal rules).

 5. Sources of law - the concept, classification.

6. Sources of law (legal order) of the Czech Republic.  

7. How laws are made in the Czech Republic.

8. Types of legal culture (continental, common law, Islamic). 

9. System of law; integrity and differentiation into  branches of law. Private and public law, substantive and procedural law.

10. Relationship between national and international law; European Union law.                 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (12.09.2019)

Povinná literatura:

1.       Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

2.       Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

 

Doporučená literatura:

1.       Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012

2.       Bobek, M.; Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013

3.       Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004

4.       Gerloch, A.; Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014

5.       Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008

6.       Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.) Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

7.       Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.) Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

8.       Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995

9.       Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002

10.   Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008

11.   Maršálek, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018

12.   Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012

13.   Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

14.   Večeřa, M.; Gerloch, A.; Beran, K.; Schlosser, H.; Rudenko, S. Všeobecná teória práva.  Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

15.   Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013

16.   Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006

17.   Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html