SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theory of National Economy I - HP0591
Title in English: Teorie národního hospodářství I
Guaranteed by: Department of National Economy (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 59
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Ing. Jan Broulík, LL.M., Ph.D.
Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, M.Sc.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Ing. Josef Montag, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Is co-requisite for: HP0034, HP0592, HP0010
Files Comments Added by
download TNH1_HP0591_LS2018-19.docx Obsah předmětu TNH I. Michaela Špačková
download 7 Přednáška 7 Ing. Josef Montag, Ph.D.
Annotation -
Last update: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (15.01.2015)
The course deals with the main principles of microeconomics, macroeconomics, economics of the public sector and international economics as well as the economic and regulátory policy of the state. Emphasis is laid on principles of the market economy, decision making of economic subjects, economic role of the state, goals and measures of economic policy and international economics. Special emphasis is given to the importace a impal of the institutional and regulátory framework of the market economy.
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)
Obligatory:
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA.
 • Materiály poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle).
Recommended:
 • Frank, R.H.; Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • Holman, R.. Ekonomie . 6. vydání. Grada C.H.Beck.
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)

 

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk 18 bodů z maximálně 30 možných, přičemž max. 22 bodů je možné získat za písemný zápočtový test, max. 2 body za docházku a max. 6 bodů za aktivitu na seminářích. Zároveň z písemného zápočtového testu je nutné získat minimálně 11 bodů.

 

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

 

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách (celkem 12 otázek za semestr). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích jsou 2 body, za účast na všech seminářích kromě jednoho 1 bod, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 6 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

 

Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk. období v květnu a červnu).

 

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v dokumentech katedry.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

The course deals with the main principles of microeconomics, macroeconomics, public sector economics and international economics as well as the economic and regulatory policy of the state. Emphasis is placed on principles of the market economy, decision making of economic entities, economic role of the state, goals and measures of economic policy and international economics. The importance and impact of the institutional and regulatory framework of the market economy is another topic of key importance.

The purpose of the course is to introduce basic economic principles and to provide analytical instruments necessary to understand and analyze the phenomena, developments and institutions of modern economy, and thus also to understand important legal institutions used mainly in areas of commercial, corporate, financial and administrative law. The main topics covered in the course comprise

 • Principles and methods of economic reasoning
 • Decision making of economic entities, operation and structure of individual markets
 • Role of economic factors´ markets
 • Role and forms of money, importance and the role of the banking system
 • Economic growth and economic cycle
 • Goals and tools of economic policy, alternative policy schools and recommendations
 • International economic and financial relations
 • The role of the institutional and regulatory framework of the economy and its impact on economic efficiency and performance
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí: 50%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html