SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
History of Economic Thinking - HP0541
Title: Dějiny ekonomického myšlení
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 54
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0501
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download ZK otázky Vybrané kapitoly z dějin ekon. myšlení 2018_19 (2).doc Michaela Špačková
Annotation -
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)
annotation:

This subject introduces the development of the most important world economic theories and thoughts from the Ancient times to contemporary economic theories. It also partially deals with the Czech economic thinking from the beginning to 1948.
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)
Obligatory:
  • Brožová D.,. Malé dějiny ekonomického myšlení. Praha, VŠE. 2004.
  • Vencovský, F.. Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno MU. 1997.
Recommended:
  • Kvasničková, A. a kol.. Dějiny ekonomického myšlení. Praha, Rego. 1999.
  • Holman, R. a kol.. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck. 1999 (a další vydání.
  • Bažantová I.. Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení. Praha, Prospektum. 2002.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (25.09.2019)

studijní povinnost - písemná zkouška (v odůvodněných případech možnost ústní zkoušky - možnost dohody s garantem předmětu),  
písemný test, otevřené otázky, 20 minut, celkem 30 bodů (30-25 b. výborně; 24-20 b. velmi dobře; 19-15 b. dobře;)
bonifikace za docházku (včetně dvou neúčastí) 5 b.

   

Syllabus -
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

It is not a legal subject, but an optional economic subject, which should help the students to understand a development of the most important economic schools and their concepts, so they are able to precisely distinguish particular terms in the simultaneously taught compulsory subject Theory of National Economy and have a historical knowledge about them.

 

Emphasis is put on the European traditions of classical economics, marginal utility school, European and Anglo-American neoclassical economics, German historical school, Keynesianism, instituitionalism and contemporary neoconservative theories including monetarism, which create a basis of coontemporary mainstream economics.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí: 100 %

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html