SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal English IV - HP0317
Title: Právnická angličtina IV
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP0315
Old code: 31
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP0311, HP0312, HP0316
Incompatibility : HP0315
N//Is incompatible with: HP0315
Annotation -
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
Only for students studying under HPRAVO17.

Legal English is a four-semester elective common foundations course. Its aim is to introduce the students to the issues of the professional language, to introduce to them terminology of fundamental branches of law in individual language areas, to provide them with fundamental information about the given legal system and compare legal Czech with terms and expressions of foreign law. The basic method of teaching consists in working with all sorts of professional texts with the aim of activating the acquired legal language and being able to inform about fundamental aspects of Czech law in a foreign language.

Legal English IV is completed with an examination including a written test and oral examination.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (30.03.2020)

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 

Písemný test zahrnuje následující témata a lekce:

19. Criminal Law - General Part
20. Criminal law - Special Part
21. Criminal Procedure
22. EU Institutions and Legislation
23. European Judiciary

Součástí zkouškového testu je také psaní shrnutí.

 

Ústní část zkoušky zahrnuje veškerou látku II. dílu učebnice kromě lekcí 16 a 24.

 

Studenti, kteří nemají splněný test za předmět Právnická angličtina III - buď v rámci PVP, VP nebo jako předtermín ve výuce či jinak ve starém systému - musí jako součást zkoušky psát i test Právnická angličtina III.

 Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina IV (HP0317) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Po dobu platnosti těchto opatření se ústní část zkoušky promíjí. Písemnou část zkoušky vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. I studenti, kteří konají zkoušku distanční formou musí mít splněný test z předmětu Právnická angličtina III. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

Syllabus -
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

The course covers the following chapters of Volume II of the New Introduction to Legal English by Marta Chromá et al. (Praha: Karolinum. 2016):

 Semester IV

19. Criminal Law - General Part
20. Criminal law . Special Part
21. Criminal Procedure
22. EU Institutions and Legislation
23. European Judiciary

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Chroma M.. New Introduction to Legal English, revised edition Volume II. 2.. Praha, Karolinum. 2014. 19-23.

Black's Law Dictionary. 1999.

Oxford Dictionary of Law.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html