SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Legal English II - HP0312
Title: Právnická angličtina II
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 31
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Charles Ross Bird, LL.M.
Mgr. Eva Dvořáková
Mgr. Jitka Chmelařová
Mgr. Vladimíra Kvasničková
PhDr. Martin Starý
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP0311
K//Is co-requisite for: HP0317, HV0313, HP0316, HP0315
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
Legal English is a four-semester obligatory common foundations subject. Its aim is to introduce the students to the issues of the professional language, to introduce to them terminology of fundamental branches of law in individual language areas, to provide them with fundamental information about the given legal system and compare legal Czech with terms and expressions of foreign law. The basic method of teaching consists in working with all sorts of professional texts with the aim of activating the acquired legal language and being able to inform about fundamental aspects of Czech law in a foreign language.
Legal English II is completed with a graded course credit in the form of written test.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (30.03.2020)

Výuka předmětu Právnická angličina II (kód HP0312) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 7,8,9,10 a 12 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. 

30.3.2020

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina II (kód HP0312) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Klasifikovaný zápočet vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

Syllabus -
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
The course covers the following chapters of Volume I of the New Introduction to Legal English by Marta Chromá et al. (Praha: Karolinum. 2016):
 
7. Public International Law
8. Property Law
9. Intellectual Property
10. Introduction to Contracts
12. Family Law
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Marta Chromá et al.. New Introduction to Legal English, Revised Edition, Volume I. Praha: Karolinum. 2016. Kapitoly7,8,9,10, 12. 978-80-246-1950-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html