SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Working with business case law - HP0295
Title: Práce s obchodní judikaturou
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Teacher(s): JUDr. Jaromír Jirsa
JUDr. František Kučera
JUDr. František Púry, Ph.D.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Co-requisite : HP0296
In complex pre-requisite: HM1401
Files Comments Added by
download Práce s judikaturou 1 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 1 Alena Vacková
download Práce s judikaturou-2 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 2 Alena Vacková
Annotation - Czech
Judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu Soudního dvora Evropské unie v oblasti obchodního práva je pro přípravu studentů, kteří se budou v budoucnu věnovat právě této oblasti práva, významným zdrojem analytických poznatků i získávání právních dovedností při výkladu českých a evropských předpisů a při používání judikatury v praxi. Výuka bude zaměřena na rozbor konkrétních rozhodnutí či skupin rozhodnutí soudů, s poukazem na případné mezery v právu, které musel soud výkladem překlenout a důrazem na aplikaci výkladových pravidel (nejen výklad gramatický, ale i teleologický, logický, systematický, případně historický, včetně využití zásady effet utile v praxi Soudního dvora Evropské unie). Pozornost bude věnována i vývoji rozhodovací praxe ve vztahu k jednotlivým institutům obchodního práva. Součástí výuky budou i praktické ukázky možnosti využívání soudních rozhodnutí pro řešení konkrétních situací, včetně analýzy rizik spojených s nesprávným pochopením či nevhodným použitím rozhodnutí pro řešení konkrétního případu.
Last update: Vacková Alena (11.04.2017)
Requirements to the exam - Czech

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

Last update: Vacková Alena (09.04.2020)
Syllabus - Czech

  

prof. I. Pelikánová      Judikatura Soudního dvora Evropské Unie

doc. I. Štenglová        Obchodní judikatura Nejvyššího soudu

JUDr. J. Nykodým        Judikatura Ústavního soudu

JUDr. František Púry    Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti hospodářské kriminality

Mgr. P. Kuhn                 Insolvenční judikatura z pohledu advokáta

 

         

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Last update: Vacková Alena (09.04.2020)
Learning resources - Czech

Seznam literatury

 

Gerloch, A., Maršálek, P. (edd.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní terorii a právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003

Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (edd.) Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. 2. vydání,  Praha: Auditorium, 2013

Černá, S.,Štenglová, I., Pelikánová, I., Právo obchodních korporací. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J.: Obchodní právo,  Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016

Last update: Vacková Alena (11.04.2017)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday25.02.2019Obchodní judikatura Nejvyššího soududoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Monday04.03.2019Obchodní judikatura Nejvyššího soududoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Monday11.03.2019Judikatura Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa 
Monday18.03.2019Judikatura Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa 
Monday25.03.2019Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti hospodářské kriminalityJUDr. František Púry, Ph.D. 
Monday01.04.2019Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti hospodářské kriminalityJUDr. František Púry, Ph.D. 
Monday08.04.2019Insolvenční judikaturaPřednášející JUDr. František Kučera
Monday15.04.2019Insolvenční judikatura Přednášející JUDr. František Kučera
Monday29.04.2019Obchodní judikatura Nejvyššího soududoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Monday06.05.2019Závěrečný testdoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html