SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
State Ecclesiastical Law - HP0191
Title: Konfesní právo
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://spcp.prf.cuni.cz
Old code: 19
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Administrative Law, Constitutional Law, Financial Law, Public International Law, Labour Law and Social Security
Is incompatible with: HV0191
In complex pre-requisite: HM0301
Annotation - Czech
Zabývá se vnitrostátní a mezinárodní úpravou svobody víry a náboženství jednotlivců a náboženských společenství, jejich registrací a evidováním odvozených právnických osob a právní úpravou působení náboženských společenství ve výchovných zařízeních, ozbrojených silách, vězeňství, zdravotnictví a dalších oblastech veřejného života.

Absolvování tohoto předmětu je podmínkou přiznání specializačního modulu Církevní právo.
Last update: Tretera Jiří Rajmund, prof. JUDr. (07.01.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
Recommended:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Grada. Praha. 2011.
  • KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. C.H.Beck. Praha. 2011.
  • JÄGER, Petr, CHOCHOLÁČ, Aleš. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Wolters Kluwer. Praha. 2015.
Last update: Tretera Jiří Rajmund, prof. JUDr. (15.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Předmět se zakončuje ústní zkouškou. Ve Studijním informačním systému a na internetových stránkách Katedry právních dějin v rubrice Dokumenty jsou zveřejněny příslušné zkouškové otázky.

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (30.12.2019)
Syllabus -

In the last few decades, Confession Law has established itself in a number of countries as an independent branch of Secular Law. It is concerned with national and international regulations concerning the protection of religious denominations and the status of religious organisations (churches and religious organisations). It is developed not only in secular states of a coordination type, but its standards are of interest to scientists in separation states.

The introduction deals with the relationship of Confession Law to other branches of Secular Law and to Ecclesiastical Law, which assists Confession Law in defining some terms unknown in Secular Law. A close relationship between Confession Law, Administrative Law and Constitutional Law is a factor worth mentioning in this respect.

Teaching about how Czech state regulations secure both the individual and collective freedom of worship forms part of the subject. This topic includes the former administrative procedure of the recognition of churches by the state as well as the present-day administrative procedure of their registration. Attention is paid to the legal status of individual churches and religious organisations, unions of churches, bodies of state cult administration and the League for the Promotion of Religion).

The subject also deals with the question of the securing of proprietary rights for churches, records of religious legal entities, models of funding religious institutions, and their current status in the Czech Republic.

In relation to questions of educational administration, the legal status of the religious educational system of all levels, religious education in all schools, and the theological educational system are covered.

Questions of the securing of freedom of worship, and the participation of churches in special public facilities are dealt with particularly in connection with legal questions relating to religious services in the armed forces, prisons, social services and health care institutions, as well as the legal status of social services institutions and hospitals.

One chapter is devoted to the employment and social rights of church workers and members of monastic orders. Other chapters deal with the criminal protection of freedom of worship and religious denomination, the seal of the confession, legal protection to freedom of information in the mass media regarding matters of religious denomination, and alternate forms of entering into marriage. In the chapter on the freedom of worship of parents and children the question of the upbringing of children and their church membership is addressed..

In its final part, the subject discusses Czech and Central European Concordat Law and provides a survey of the most important foreign confession regulations.

Last update: import (04.06.2004)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Last update: Horák Záboj, doc. JUDr. ICLic., LL.M., Ph.D. (29.01.2018)
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
128.02.201912:00 - 14:00lectureČeské konfesní právo od přijetí křesťanství do současnosti.Vyučující: prof. JUDr. Jiří R.Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
207.03.201912:00 - 14:00lecturePrameny českého konfesního práva. Individuální, kolektivní, organizační a kontraktační náboženská svoboda. 
314.03.201912:00 - 14:00lecturePrávní postavení, vnitřní organizace a registrace náboženských společenství. Evidování odvozených právnických osob. Demografický přehled religiozity v českých zemích. 
421.03.201912:00 - 14:00lectureNáboženství a výchova.  
528.03.201912:00 - 14:00lectureNáboženství a ozbrojené síly. Náboženství a vězeňství. 
604.04.201912:00 - 14:00lectureNáboženství a posttraumatická péče o oběti trestných činů a katastrof, o příslušníky policie a hasičského záchranného sboru.  
711.04.201912:00 - 14:00lectureNáboženství a zdravotní a sociální péče. Charity a diakonie. Náboženství a pracovní právo. 
825.04.201912:00 - 14:00lectureAlternativní forma uzavření sňatku. Náboženská svoboda dětí. Náboženství, trestní proces, civilní proces a správní řízení. Ochrana zpovědního tajemství v řízení před státními orgány. 
902.05.201912:00 - 14:00lectureNáboženství a péče o azylanty a imigranty. Náboženství v pohřebnictví. Náboženství a hřbitovní právo. 
1009.05.201912:00 - 14:00lectureFinancování náboženských společenství. Náboženství a kultura. Náboženství a sdělovací prostředky. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html