SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Russian as a Second Foreign Language IV. - HP0164
Title: Právnická ruština jako další cizí jazyk IV.
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP1385
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Olena Rizak
Incompatibility : HP1381
N//Is incompatible with: HP1381
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Obligatory:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

 

Zvládnutí odborných textů předložených vyučujícím;

aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Trestní právo, obecná část 

Trestní právo, nezletilé

Trestní právo, zvláštní část 

Trestní právo, proces 

Správní právo

Finanční právo 

Evropské právo

Entry requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Rezková (24.08.2014)

 Podmínkou pro zápis je absolvování kurzu Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html