SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal French IV - HP0157
Title: Právnická francouzština IV
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP0155
Old code: 15
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP0151, HP0152, HP0156
Incompatibility : HP0155
N//Is incompatible with: HP0155
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Právnická francouzština IV
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce. V 4. semestru výuky se probírají tato témata :
Droit pénal général, Code pénal:infractions, Procédure pénale: généralités, Déroulement de la procédure pénale, Systeme bancaire, Finances publiques, Administration publique, Union européenne

Zakončení předmětu:
1. písemný test
2. ústní zkouška - prezentace zvoleného právního problému ve francouzštině. Podkladový materiál: přibližný rozsah 5 stran


Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Obligatory:
  • Tomaščínová Jana . Introduction au francais juridique II. 1. Praha-Karolinum. 2019. 6, 9-13,15. 978-80-246-3859-1.
Recommended:
  • Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique . Paris, PUF. 2007. 2-13-050600-3.
  • Larišová Markéta Olga. Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník. 1. Plzeň. 2008. 978-80-7380-111-3.
  • http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)

Zkouška má dvě části.

1. Písemný test v rozsahu probíraného učiva

Pouze uvedené lekce:

Droit pénal général

Code pénal: infractions

Administration publique

Union européenne

 

2. Ústní zkouška z daného učiva + prezentace zvoleného právního problému; pohovor se koná v týž den jako písemný test. Podklad v rozsahu cca 5 stran odborného francouzského textu nutno předložit nejpozději před zahájením písemného testu.

Ústní zkouška nahrazena odevzdáním hesláře.

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:

1) Vypracování resumé z textů lekce Administration publique a Union européenne

2) Vypracování cvičení:

a) Administration publique - cvičení 3, 7, 8, 12, 17, 18B, 21

b) Union européenne - cvičení 10

c) Droit pénal général - úkol na slovní zásobu Droit pénal -I (zasláno mailem); Code pénal: les infractions - úkoly na slovní zásobu Droit pénal - infractions I+II+III (zasláno mailem)

3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu.

Heslář nahrazuje v případě distančního plnění ústní zkoušku.

Minimální úspěšnost: 70%

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

- droit pénal général,

- Code pénal: infractions,

- procédure pénale: généralités,

- déroulement de la procédure pénale 

- système bancaire

- finances publiques

- administration publique,

- droit de l´Union européenne

 

Studijní materiály poskytne vyučující.

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html