SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal French II - HP0152
Title: Právnická francouzština II
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 15
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP0151
K//Is co-requisite for: HP0156, HV0153, HP0155, HP0157
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Právnická francouzština II
Právnická francouzština je čtyřsemestrální předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.

V 2. semestru výuky se probírají tato témata :
Sujets de droit (droits de la personne physique, capacité juridique), Biens et droits réels, Obligations, Exécution des obligations, Responsabilité civile.
Zakončení předmětu: písemná zkouška
Podmínky pro připuštění ke zkoušce: odevzdání diferenčního hesláře obsahujícího minimálně 50 terminologických spojení minimálně dvoučlenných vybraných z 20 stran odborného francouzského textu dle vlastní volby.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Obligatory:
  • Jana Tomaščínová. Introduction au francais juridique I. 1. Praha-Karolinum. 2019. 5-6, 8-9,12. 978-80-246-3642-9.
Recommended:
  • PhDr. Larišová Markéta Olga. Francouzsko-český a česko- francouzský právnický slovník. 1. Plzeň Nakladatelství Aleš Čeněk. 2008. 978-80-7380-111-3.
  • Cornu Gérard. Vocabulaire juridique. Paris, PUF. 2-13-050600-3.
  • http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)

1. Písemný test z probraného učiva (viz sylabus a anotace).

Pouze uvedené lekce:

Sujets de droit - les droits de la personne physique, capacité

Biens et droits réels

Obligations

Exécution des obligations

 

2. Diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných vybraných z cca 20 stran odborného francouzského textu dle vlastní volby. 

Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěného formě je podmínkou pro připuštění k písemnému testu.

 

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:


1) Vypracování resumé lekcí Biens et droits réels, Obligations, Exécution des obligations

2) Vypracování cvičení na slovní zásobu - Droits réels, Obligations - zasláno mailem

3) Vypracování hesláře  ze zvoleného právního textu.

Minimální úspěšnost: 70%

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Témata:

- sujets de droit (droits de la personne physique, capacité juridique)

- biens et droits réels,

- obligations,

- exécution des obligations,

- responsabilité civile

 

Učebnice: Tomaščínová J. Úvod do právnické francouzštiny I, Nakladatelství Karolinum

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html