SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Law of International Taxation of Enterprises - HP0122
Title: Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Pre-requisite : HP0292
In complex pre-requisite: HM1701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět podává základní informace o uplatňování národních daní v mezinárodním právním a ekonomickém
prostředí. Zabývá se principy a pravidly mezinárodního zdanění, zdaňováním přeshraničních transakcí a daňovými
vztahy s cizím prvkem obecně. Předmět rovněž podává stručné informace od daňových soustavách ve vbyraných
cizích zemích, přičemž klade akcent na nejdůležitější přímou daň, tj. daň z příjmů a z nepřímých daní na
univerzální daň obratovou (daň z přidané hodnoty, daň z obratu, prodejní daň apod.). Formulované poznatky jsou
aplikovány na české daňověprávní prostředí a komparovány s daňovou soustavou ČR. Cílem předmětu je
seznámit posluchače se základními pojmy, instituty a pravidly mezinárodního zdanění, jakož i daňových soustav
ve vybraných evropských i mimoevropských státech.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (27.04.2015)
Syllabus - Czech

Předmět "Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků" podává základní informace o daňovém posouzení transakcí probíhajících v podniku, které mají přeshraniční charakter. Cílem předmětu je seznámit posluchače s příslušnou legislativou v České republice, v Evropské unii i na mezinárodní úrovni.

Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny na následující témata:

- Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku

- Mezinárodní prvky v české legislativě týkající se daní z příjmů

- Evropské daňové právo - směrnice týkající se přímých daní, příslušná judikatura Evropského soudního dvora, implementace evropského práva do české legislativy

- Problematika zdanění a sociálního zabezpečení pracovníků vyslaných do zahraničí

- Metody zamezení dvojímu zdanění

- Daň z přidané hodnoty - základní principy a dopady na mezinárodní transakce.

Přednášejí: externí pracovníci - Mgr. Zoubek a ing. Pazderová.

Last update: Špačková Michaela (16.12.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html