SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Economic Analysis of Corporate Law - HP0092
Title: Ekonomická analýza práva obchodních korporací
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Mgr. Petr Kuhn, MBA
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM0501, HM2401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)
The course is aimed on the economic theory of corporate governance, especially corporate governance of the large public companies (corporations). Economic theory, as any legal aspects, will be studied from a global perspective and with only loose coupling on the current situation in the Czech Republic.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (09.04.2020)

Vzhledem k mimořádnému stavu bude předmět v LS 2020 ukončen distančně ve formě odborné eseje - blíže e-mailová informace přihlášeným studentům. 

Studijní povinnost: písemná zkouška v podobě přípravy eseje (dvě až tři strany) v českém nebo anglickém jazyce a její obhajoba. Ke složení zkoušky zpravidla nebude připuštěn student, který se nezúčastnil více než tří přednášek nebo při přednáškách systematicky prokazoval neznalost předepsané literatury.

 

Syllabus -
Last update: Michaela Špačková (07.02.2019)

 

  1. Introduction to the Economic Analysis of Law
  2. Introduction to the Economic Analysis of Corporate Law I.
  3. Introduction to the Economic Analysis of Corporate Law II.
  4. Introduction to the Economic Analysis of Corporate Law III.
  5. Corporation as a legal entity and limited liability
  6. Corporate governance
  7. Stock markets
  8. Market for corporate control
  9. Corporate financing
  10. Corporate Bankruptcy

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html