SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Business Management - HP0091
Title: Ekonomika a řízení podniku
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 9
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM2401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. (10.02.2020)
The following topics are covered - the most used forms of company organisation, objectives and tools of company management, marketing concept and financial management of a company, human resources management, information system of a modern company and methods of decision making.
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (11.02.2019)
Obligatory:
 • Kotler P., Keller K. L. :. Marketing management, . 12. vydání. GRADA Praha. 2007.
Recommended:
 • Armstrong M.:. Řízení lidských zdrojů, GRADA. Praha . 2006.
 • Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř O.. Management. Praha; Computer Press. 2012.
 • Lojda J.. Manažerské dovednosti. Praha; GRADA. 2011.
 • Mikuláštík M.,. Manažerská psychologie. Praha; GRADA. 2015.
 • Ludwig P.,. Konec prokrastinace (jak přestat odkládat a začít žít naplno). Brno: Jan Melvil; Briquet. 2013. 978-80-87270-51-6.
 • Uhlig, Beatris. Time management: staňte se pánem svého času. Praha; GRADA Praxe a kariéra. 2018. 978-80-247-2661-8.
 • Scholleová H.,. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy; 2. akt. a rozšířené vydání. 2. ak.roz.. Praha; GRADA. 2012.
 • Weihrich,H., Kootz,H.:. Management, Victoria Publishing. Praha. 1993.
 • Frank R.H.:. Mikroekonomie a chování, . Svoboda, Praha. 1995.
 • Kislingerová a kol.,. Manažerské finance. 3. vydání. Praha, C.H.Beck. 2010. 978-80-7400-194-9.
 • Petřík T.:. Ekonomické a finanční řízení firmy, GRADA . Praha. 2005.
 • Pivrnec J.:. Finanční management, . Grada, Praha. 1995.
 • Sharpe W. F., Alexander, G. I.: . Investice, . Victoria Publishing. 1994.
 • Světlík J.:. Marketing - cesta k trhu,. EKKA, Zlín. 1994.
 • Zákon o obchodních korporacích.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (09.04.2020)

Vzhledem k mimořádnému stavu bude předmět v LS 2020 ukončen distančně - blíže e-mailová informace přihlášeným studentům  

 

Předmětem zkoušky je látka uvedená v sylabu v rozsahu dle přednášek. Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemka sestává z 15ti otázek. Možnost získání 30 bodů z písemného testu.

Výsledné hodnocení:

0 - 14 bodů   -  neprospěl;

15 - 19 bodů -  písemka za 3;

20 - 24 bodů -  písemka za 2;

25 - 30 bodů -  písemka za 1

Studenti, kteří složili písemnou část zkoušky, jsou poté, zpravidla druhý den - záleží na počtu přihlášených, zkoušeni ústně. Otázky jsou kladeny s přihlédnutím k výsledku písemky. Výsledná známka je souhrnem písemného a ústního "výkonu".

Ti, kteří u zkoušky neuspěli, mohou skládat opravný termín bez písemky s tím, že v tomto případě výsledná známka nemůže být výborně.

Syllabus -
Last update: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. (10.02.2020)

Syllabus:

This subject introduces students to objectives and tools of company management, company organisation and the role of management. It specially focuses on these topics:

 

1. Introduction to management

 

2. Managerial skills

 

3. Communication, motivation

 

4. Time management, procrastination

 

5. Solving problems and conflicts

 

6. Operational activity of the company

 

7. Marketing

 

8. Financial management

 

9. Human resource management

 

10. Corporate crisis

 

 

The subject provides a basic introduction to business management, objectives and strategy of a company, system and tools of company management and the role of management. It deals with the most used forms of company organisation, sources and means of company management, marketing concept of a company.

Attention is paid to financial management of a company, its information system, personal and social dimensions of a company.

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (11.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí: 30%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html