SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Taxation Systems in Selected EU Countries and the USA - HP0051
Title: Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 5
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Pre-requisite : HP0292, HP0851, HP0852
In complex pre-requisite: HM1701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
<HTML>
Předmět pojednává metodou právní komparace o vybraných daňových soustavách nejdůležitějších Evropské unie a USA. Akcent je položen na nejdůležitější přímou daň, daň z příjmů a z nepřímých daní na daň z přidané hodnoty. Dále se v předmětu pojednává o Dohodách o zamezení dvojího zdanění. Závěry jsou aplikovány na daňovou soustavu ČR.
Last update: SPACKOVA (16.10.2006)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Bakeš a kol.. Finanční právo. 4.vydání. C.H.Beck Praha. 2006.
Last update: SPACKOVA (16.10.2006)
Syllabus -

see the syllabus of the subject

Last update: import (04.06.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html