SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma seminar I - Theory of National Economy / Financial Law - HP0034
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční právo)
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Co-requisite : HP0131, HP0132, HP0591, HP0592, HS0215, HS1017
Incompatibility : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0035
N//Is incompatible with: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0007, HP0005, HP0018, HP0020, HP0017, HP0004, HP0014, HP0008, HP0012, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Annotation - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)
Diplomový seminář I. katedra organizuje zpravidla jednou za semestr (v prosinci a v dubnu/květnu). Seminář je uveden v rozvrhu v IS, navíc sekretářka katedry studentům, kteří již mají schválen diplomový úkol a zapsán v IS diplomový seminář, e-mailem posílá pozvánku. Každý student jedenkrát absolvuje diplomový seminář (2 hod.). Předmětem diplomového semináře je seznámení studentů s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou práci a metodikou zpracování. Zápočet je udělen za odevzdání cca 10-12 stran textu, kde student v úvodu (cca 1-2 strany) zdůvodní aktuálnost/přínos vybraného tématu, vytýčí cíl, metody zpracování a strukturu zamýšlené DP. V další části textu student doloží, že umí správně citovat (dle citační normy a zvyklostí právních oborů)
a odkazovat na různé typy pramenů, zákonných předpisů a literatury; v textu budou příkladmo umístěny grafy, tabulky, schémata apod. dle zaměření práce.

Diplomový seminář vede a zápočet uděluje doc. JUDr. PhDr. I. Bažantová, CSc.
Registration requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce: 100%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html