SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Public International Law - HP0015
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Co-requisite : HP0851, HP0852, HS0209, HS1008
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Annotation - Czech
Témata diplomových prací jsou vyvěšena na nástěnce katedry a v dokumentech na stránkách katedry, další - individuální - témata jsou možná po konzultacích s konkrétním vyučujícím.

Diplomové práce se zadávají do konce 9. semestru!

Diplomový seminář se sestává ze tří setkání. Úvodní seminář je pro všechny diplomanty, další jsou individuální. První individuální setkání se koná nad rozpracovanou osnovou (zahrnuje název, cíl práce, obsah, seznam zdrojů, metody, atd.)!
Další pak podle potřeby (kupříkladu nad pracovní verzí před formálním odevzdáním).

Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast – 100 %.

Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
Syllabus - Czech

Datum výuky stanovuje katedra.

Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce poté, co student splní požadavky diplomového semináře, tj. účastní se úvodního společného semináře (zde je zapisována docházka) a poté dvou setkání s vedoucím diplomové práce.  

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

Last update: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html