SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma Seminar I - Theory of Law - HP0002
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Co-requisite : HP0681, HP0682, HS0203, HS1002
Incompatibility : HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Is incompatible with: HP0003, HP0010, HP0016, HP0013, HP0030, HP0018, HP0007, HP0020, HP0005, HP0004, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0006
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)
Diplomový seminář z teorie práva seznamuje diplomanty s požadavky na vypracování a obhajobu diplomové práce. Zahrnuje výklad vedoucího semináře v trvání přibližně dvou vyučovacích hodin a následnou diskusi nad předneseným.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

Není předepsána zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

1. Účel diplomové práce
2. Parametry zpracování diplomové práce
a) styl zpracování
b) práce s prameny a literaturou
c) formální a technické aspekty
3. Odevzdání a obhajoba práce

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

Není předepsána žádná literatura.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html