Specialization Module: European Law - HM0901
Title: Specializační modul: Evropské právo
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, --- [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Pre-requisite : {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}, {Evropské právo}
Incompatibility : HPOP0000
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)