SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Specialization Module: Copyright and Industrial Rights - HM0801
Title: Specializační modul: Autorské právo a práva průmyslová
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 --- [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Pre-requisite : {Autorské právo a práva průmyslová}
Incompatibility : HPOP0000
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html