SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Specialization Module: International Law and Relations - HM0601
Title in English: Specializační modul: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 --- [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Pre-requisite : {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html