SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Profiling Module: Constitutional Law - HM0401
Title: Specializační modul: Ústavněprávní
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, --- [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Pre-requisite : {Pro absolvování modulu je nutné absolvovat 4 předměty, možmostí je také SVOČ z oboru ústavního práva}
Incompatibility : HPOP0000
Annotation - Czech
Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou profilaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html