SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Law and Theory of State I - HHP1171
Title: Ústavní právo a státověda I.
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Class: ústavní právo
povinné předměty společného základu - 2. sem.
Classification: Law > Constitutional Law
Interchangeability : HP1171
Is interchangeable with: HP1171
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Obligatory:
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 1., Linde, Praha 2001.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 2004.
 • Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém . České republiky - základy českého ústavního práva, Prospektrum, 4.vydání, Praha 2002.
 • Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk Ústava a ústavní řád ČR - Komentář, . 1. díl - Ústavní systém, Linde, 2.vydání, Praha 1998.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád ČR - Komentář, 2.díl . Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002.
 • Vedle literatury je nutné studovat z pramenů (texty ústavních zákonů a. vybranou judikaturu zejména Ústavního soudu ČR dle zvláštního seznamu).
Recommended:
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, 1. Český stát a. Němci, Karolinum, Praha 2004.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, 2. O právech. a demokracii, Karolinum, Praha 2002.
 • Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914 - 1945, II., 1945-1960, III., 1960-1989, Karolinum, Praha 2005-2006.
 • Do vyjití posledního dílu (v tisku) možno použít: Ján Gronský: . Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa IV., 1989-1992, Karolinum, Praha 2001.
Optional:
 • Jan Filip: Ústavní právo I. Základní pojmy a instituty. Ústavní . základy ČR., MU a nakladatelství Doplněk 4, vydání, Brno 2003.
 • Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů. práva evropského a mezinárodního) Eurolex Bohemia, Praha 2006.
 • Josef Blahož, Karel klíma, Josef Skála: Ústavníprávo Evropské unie. . Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003.
 • Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová: Ústava ČR - . komentář. C.H. Beck, Praha 2007.
Last update: KLOFANDO (23.03.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html