SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research seminar in Law, Economics and Empirical Approach - HDPV0161
Title: Vědecký seminář z práva, ekonomie a empirie
Guaranteed by: Department of Economics and Empirical Legal Studies (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.
doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Annotation - Czech
Předmět je určen všem zájemcům o poznání právního systému pomocí empirických a ekonomických analýz. Společným jmenovatelem témat semináře je snaha poznat reálné fungování právního systému (law in action) a jeho dopady v ekonomice a společnosti vůbec. Témata mohou pokrývat všechny právní obory; příspěvky přesahující i do jiných vědních oborů jsou též vítány.

Seminář se koná pravidelně za účasti členů katedry. Náplní seminářů budou referáty jednotlivých účastníků. Po referátu bude následovat hlubší diskuse nad představeným tématem. Seminář by měl sloužit také diplomantům katedry národního hospodářství k prezentaci pracovní verze své diplomové práce; také by měl sloužit akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty jako platforma pro prezentaci vlastního výzkumu využívajícího empirických či ekonomických metod. V závislosti na dostupných zdrojích mohou být zváni i externí hosté k přednesení referátu a diskusi a část rozvrhových hodin může být nahrazena celodenním či vícedenním workshopem.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Teaching methods - Czech

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
Last update: Čihák Jakub, Ing., Ph.D. (04.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium je uděleno na základě přednesení referátu na semináři a pravidelné účasti na semináři (min 75 %).

2.      Pasivní účast na vědeckém semináři je možná, k získání kolokvia je však třeba aktivní účast.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Témata v rámci předmětu závisí na tématech referátů jednotlivých účastníků.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Ulen, T. S. (2002). A nobel Prize in legal science: theory, empirical work, and the scientific method in the study of law. U. Ill. L. Rev., 875.

2.      van Velthoven, B. C. (2016) A Young Person’s Guide to Empirical Legal Research. With Illustrations from the Field of Medical Malpractice. Law and Method.

3.      The Empiricists. Harvard Law Today, May 4, 2015.

Ostatní literatura:

Ostatní literatura bude určena s ohledem na zvolená témata pro daný semestr.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html