SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Doctoral seminar - Private International Law and International Trade Law - HD306
Title: Doktorandský seminář - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia. Na základě prezentace se povede rozprava ke specifikaci tématu a metodologii zpracování práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007. 209 str.

VOLOKH, E. Academic Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. edition. Foundation Press, 2010. 411 str.

WEBLEY, L. Legal Writing. 2. edition. Routledge-Cavendish, 2009. 151 str.

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 160 str.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html